Događaji - 14 dec 17

Učešće Srbije u mirovnim misijama Evropske unije

Konferencija je posvećena procesu izgradnje nacionalnih kapaciteta Republike Srbije za civilni doprinos operacijama podrške miru i civilno upravljanje krizama, a...

Datum: 14.12.2017 - 15.12.2017
Vreme: Celog dana
Mesto: Hotel In

Sednica Radne grupe Konventa za Poglavlje 10

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore sa EU u Poglavlju 10 – Informaciono društvo i...

Datum: 14.12.2017
Vreme: 14:00
Mesto: Kuća ljudskih prava i demokratije