[Tour d’Europe] Boris Popivanov iz ugla Bugarske o evropskim integracijama Srbije

  Datum: 12.12.2017
  Vreme: 18:00 - 19:30
  Mesto: Impact Hub


  Novi događaj u okviru projekta Tour d’Europe, koji u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert organizuju Centar savremene politike i European Western Balkans biće razgovor sa Borisom Popivanovim iz Bugarske.

  Kako se u Bugarskoj gleda na Evropsku uniju? Koliko je članstvo u Evropskoj uniji značajno za ovu državu i kakva su bila iskustva njenog pristupanja? Kakav je stav građana ove zemlje po pitanju proširenja? Kako se gleda na Srbiju i na njeno potencijalno pristupanje Evropskoj uniji i da li postoji posebna oblast ili pregovaračko poglavlje na kojem Bugarska insistira u evropskim integracijama Srbije? Takođe, pažnja će biti posvećena i predstojećem predsedavanju Bugarske Savetom EU, u prvoj polovini naredne godine.

  Ova, kao i druga slična pitanja biće razmatrana tokom razgovora sa Borisom Popivanovimdocentom na odseku za političke nauke na Univerzitetu „Sveti Kliment Ohridski“ u Sofiji i mlađim istraživačem u „Novom evropskom centru za regionalne studije“ iz Plovdiva.

  Tour d’Europe predstavlja seriju interaktivnih diskusija sa eminentnim gostima iz zemalja članica EU, pre svega predstavnicima civilnog društva i novinarima, na kojima će u razgovoru sa studentima i mladim profesionalcima iz Srbije biti reči o pogledu iz ovih zemalja na Evropsku uniju, njeno proširenje i evropsku perspektivu Srbije. Diskusije se organizuju do kraja godine, dok govornici dolaze iz raznih zemalja članica EU.

  Ukoliko ste zainteresovani za ovaj događaj, možete se prijaviti putem mail-a na: marko.mecanin@centarsavremenepolitike.rs