Investiranje u evropsku budućnost Zapadnog Balkana

  Evropski pokret u Srbiji

  Datum: 08.12.2017
  Vreme: 09:00 - 16:00
  Mesto: Aeroklub


  Regionalna konferencija organizuju Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret uz podršku Evropske investicione banke.

  Zainteresovani akteri imaće priliku da saznaju više o ulozi, direktnoj koristi i transformativnoj snazi Evropske investicione banke u procesu evropskih integracija.

  Jednodnevna regionalna konferencija biće posvećena načinima prevazilaženja prepreka u procesu reformi i evropeizaciji Zapadnog Balkana.

  Diskusije će se voditi u okviru tri panela: reforme javnih politika i promene političkog konteksta u svrhu evropskih integracija, Agenda povezivanja i održivi razvoj.

  Istovremeno, ovo će biti prilika za susret između predstavnika civilnog društva, privrede i kreatora javnih politika.

  Više informacija o događaju možete dobiti od kontakt osobe: Aleksandar Bogdanović