Konferencija „Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika“

  Centar za evropske politike; Foto: Facebook / CEP

  Datum: 30.01.2018
  Vreme: 09:30 - 14:00
  Mesto: EU Info Centar


  Kreiranje politika na Zapadnom Balkanu i dalje odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva. Sa druge strane, potreba da proces kreiranja i donošenja politika bude zasnovan na tačnim informacijama, kao i da doprinos koji think tank organizacije daju državnim organima bude činjenično utemeljen i da sadrži proverene podatke u ovom trenutku je veći nego ikada, imajući u vidu trend regresije demokratije i rastuće manipulacije informacijama na prostoru jugoistočne Evrope.

  Think tank organizacije, kao i institucije nadležne za istraživanje javnih politika bi trebalo da učestvuju u promovisanju transparentnosti i objektivnosti u procesu donošenja politika, međutim, njihove aktivnosti ometaju brojni izazovi.

  Ova tema će biti predstavljena završnoj konferenciji Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika: Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope, koju organizuje Centar za evropske politike u okviru projekta „Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva Višegradske grupe i zapadnog Balkana“.

  Takođe, diskutovaće se o transparentnosti i inkluzivnosti u kreiranju javnih politika, sa naglaskom na pregled trenutnog stanja na ovom polju na prostoru Zapadnog Balkana.

  Panelisti će biti predstavnici organizacija civilnog društva iz zemalja Višegradske grupe (Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i predstavnici državnih institucija.