Sednica Radne grupe Konventa za Poglavlje 16

  Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji

  Datum: 18.12.2017
  Vreme: 14:00 - 17:00
  Mesto: Kuća ljudskih prava i demokratije


  Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore sa EU u Pregovaračkom poglavlju 16 – Oporezivanje.
  Sastanku će prisustvovati Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva(SIPRU), predstavnik Ministarstva finansija i Aleksandar Zdravkovićkoordinator Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati Pregovaračko poglavlje 16.
  Sednica će biti održana u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).