Zapadni Balkan: Razvoj saradnje i/ili povratak tenzija

  Evropski pokret u Srbiji

  Datum: 29.11.2017
  Vreme: 18:00 - 21:00
  Mesto: Hotel Metropol


  Višestruka kriza u EU, uključujući ekonomsku, upravljačku i izbegličku; rastući uticaj svetskih i regionalnih sila izvan EU na Zapadnom Balkanu; utisak da se u regionu odvija trka u naoružanju; kao i brojna otvorena pitanja u bilateralnim odnosima, nisu imali pozitivni uticaj na političku situaciju u regionu, posebno tokom predizbornih kampanja u ovoj i prethodnoj godini.

  Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju međunarodnu konferenciju koja ima za cilj da kroz otvorenu debatu traga za potencijalnim rešenjima koja podržavaju stabilnost u regionu.

  Na konferenciji, pored ostalih učestvuju: Jelica Minić, Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović, bivša predstavnica Srbije pri OEBS-u, Duško Lopandić, bivši šef misije pri EU, publicista, Zoran Nečev, šef centra za EU integracije Instituta za demokratiju “SocietasCivis“ u Skoplju i viši saradnik na EU Institutu za bezbednosne studije, Davor Vuletić, predsednik Saveta Vanjskopolitičke inicijative BiH, Stevo Muk, predsednik Instituta Alternativa, Podgorica, Mateo Bonomi, gostujući član Fondacije za nauku i politiku, Berlin/Brisel.

  Očekuje se da će konferencija pružiti nove argumente za ocenu da investiranje u regionalnu saradnju i dalje predstavlja dobar strateški izbor za svaku od država, ukoliko političari nameravaju da pruže odgovarajući politički odgovor na očekivanja građana.

   

  Prijave i informacije: Maša Živojinović, masa.zivojinovic@emins.org, 063/8369279