četvrtak, 18. oktobar 2018.
 • 1
  Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe
 • 2
  Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika
 • 3
  Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
 • 4
  Poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala
 • 5
  Poglavlje 5 - Javne nabavke
 • 6
  Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava
 • 7
  Poglavlje 7 - Intelektualna svojina
 • 8
  Poglavlje 8 - Konkurencija
 • 9
  Poglavlje 9 - Finansijske usluge
 • 10
  Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji
 • 11
  Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • 12
  Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • 13
  Poglavlje 13 - Ribarstvo
 • 14
  Poglavlje 14 - Transportna politika
 • 15
  Poglavlje 15 - Energetika
 • 16
  Poglavlje 16 - Oporezivanje
 • 17
  Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika
 • 18
  Poglavlje 18 - Statistika
 • 19
  Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
 • 20
  Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika
 • 21
  Poglavlje 21 - Transevropske mreže
 • 22
  Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • 23
  Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava
 • 24
  Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost
 • 25
  Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje
 • 26
  Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
 • 27
  Poglavlje 27 - Životna sredina
 • 28
  Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • 29
  Poglavlje 29 - Carinska unija
 • 30
  Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 • 31
  Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • 32
  Poglavlje 32 - Finansijski nadzor
 • 33
  Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe
 • 34
  Poglavlje 34 - Institucije
 • 35
  Poglavlje 35 - Ostala pitanja: Odnosi sa Prištinom
Otvoreno poglavlje
Priv. zatvoreno poglavlje

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika

Pravne tekovine EU u oblasti ekonomske i monetarne politike sadrže pravila kojima se zahteva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama. Takođe zabranjuje se da centralne banke direktno finansiraju javni sektor, kao i privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama.

Nacionalne centralne banke podležu Statutu Evropskog sistema centralnih banaka i Evropskoj centralnoj banci. Od država članica se očekuje da koordinišu svoje ekonomske politike i poštuju pravila koja se odnose na stabilnost javnih finansija i koordinaciju fiskalnih politika, kao i na postupak prekomernog deficita. Godine 2011. je uveden sistem nadzora ekonomske i fiskalne politike utemelljen na praćenju makroekonomskih i strukturnih trendova, konkurentnosti i finansijske stabilnosti država. To obuhvata i definisanje strateških smernica, izradu programa stabilnosti (evrozona) i konvergencije (ostale članice).

Evropska unija vrši kontrolu u procesu izrade budžeta država članica, pritom se uspostavlja sistem ranog upozorenja, kojim bi trebalo da se registruju makroekonomske neravnoteže koje zemlje moraju da otklone odgovarajućim korektivnim merama da se ne bi izložile sankcijama. Makroekonosmki fiskalni nadzor unutar EU doprinosi konsolidaciji javnih finansija odnosno smanjenju budžetskog deficita i javnog duga.

Nove države članice su obavezne da poštuju kriterijume za usvajanje evra. One će učestvovati u ekonomskoj i monetarnoj uniji kao države članice sa izuzećem dok se ne pridruže evrozoni i moraće da tretirajus svoju politiku deviznog kursa kao pitanje od zajedničkog interesa.

Države članice EU imaju obavezu da koordinišu nacionalne ekonomske politike zajedničkim planiranjem integracije privreda, podsticanjem privrednog rasta, obezbeđivanjem radnih mesta i konkurentnosti evropske privrede kao celine.

Države članice imaju obavezu da fiskalnu politiku vode u skladu s pravilima i načelima koja se primenjuju u EU, da izveštavaju o stanju budžetskog deficita i javnog duga, kao i da učestvuju u koordinaciji ekonomskih politika.

Dostignuća Evropske monetarne unije ogledaju se u funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji,niskim stopama inflacije, niskim kamatnim stopama, kreiranju boljeg poslovnog ambijenta, očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i integrisanom, konkurentnom tržištu, koje snižava cenu robe i usluga.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Branislav Zoroja, viši savetnik za devizne operacije i finansijska tržišta u Sektoru za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije
Koordinator radne grupe NKEU: Institut ekonomskih nauka

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 2. decembar 2014.
Skrining završen 12. mart 2015.
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno

Poglavlje 17 - Vesti

Austrija za otvaranje najmanje tri poglavlja sa Srbijom u decembru

BRISEL - Austrija, koja trenutno predsedva EU, planira da u decembru organizije Međuvladinu konferenciju EU-Srbija na kojoj bi bila otvorena najmanje tri poglavlja, rečeno...

Srbija 25. juna u Luksemburgu otvara nova poglavlja

BRISEL - Srbija će 25. juna u Luksemburgu otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU, potvrđeno je Tanjugu u Savetu u Briselu. U evropskim...

Joksimović: Srbija spremna za set novih poglavlja

BEOGRAD - Srbija je spremna za otvaranje novih poglavlja, izjavila je danas ministarska za evorpske integracije Jadranka Joksimović i dodala da očekuje da će...

Miščević: Očekujem da većina poglavlja bude otvorena

BEOGRAD - Šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU Tajna Miščević podsetila je danas da se pet poglavlja u ovom momentu nalazi pred državama članica...

Bugarska važan partner Srbije u procesu evropskih integracija

BEOGRAD - Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović sastala sa delegacijom Odbora Skupštine Bugarske za evropske poslove i kontolu evropskih fondova. Razgovarali su o pristupanju Srbije...

U dve reči

Najčitaniji članci

POVEŽIMO SE

2,429SviđanjaLike
941PratilacaFollow
826PratilacaFollow