[Video] [BSF] Sonja Liht i Sonja Stojanović Gajić na N1

BEOGRAD – Jedan od osnovnih principa demokratije je dijalog, a njega na ovim prostorima ima veoma malo. Građani su se povukli u svoje mikrokosmose, što zbog toga što se ne pronalaze u onome šta vide, što zbog straha da će biti kažnjeni ako učine nešto što ne odgovara vladajućim elitama, ocenile su sagovornice N1 Sonja Liht i Sonja Stojanović Gajić.