Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: Od primaoca do davaoca razvojne pomoći

Zastava Srbije; Foto: Tanjug / Sava Radovanović

BEOGRAD – Koja je uloga organizacija civilnog društva u razvojnoj saradnji i kakva je budućnost razvojne politike, međunarodne razvojne saradnje i globalnog razvoja, biće teme konferencije Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD, koja će se održati 16. oktobra sa početkom u 12 časova u Kući ljudskih prava i demokratije.

Cilj događaja je okupljanje predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika institucija, medija, i drugih zainteresovanih aktera za temu razvojne saradnje, radi promišljanja uloge civilnog društva u budućim razvojnim politikama i procesima u Srbiji, kao i uspostavljanje dijaloga između OCD i predstavnika Vlade.

Predviđeno je da na prvom panelu fokus bude na temi uloge OCD u nacionalnim procesima u vezi sa razvojnom saradnjom kao i na budućnosti razvojnih politika na evropskom nivou.

Drugi panel bi trebalo da omogući upoznavanje i saradnju između predstavnika radnog tela i OCD i biće fokusiran na diskusiju povodom donošenja Zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći i definisanja Strategije razvojne saradnje.

Događaj je deo neprofitnog projekta „Globalni razvoj i uloga OCD Zapadnog Balkana“ koji implementira austrijska razvojna i humanitarna organizacija „Horizont3000“ uz pomoć partnerskih organizacija iz Srbije, Udruženja „Narodni parlament“ iz Leskovca i „Građanskih inicijativa” iz Beograda.