fbpx
European Western Balkans
Politika

CEP: Iskoristiti novu fazu „maratona“ ka članstvu u EU

BEOGRAD – Objavljeni izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predstavlja objektivni presek stanja u procesu pristupanja Uniji, kažu iz Centra za evropske politike (CEP). Naglašavaju da je ovaj Izveštaj potrebno analizirati iz perspektive nedavno predstavljene Strategije za proširenje EU na Zapadni Balkan Evropske komisije i da je potrebno uzeti u obzir navedene sugestije i primedbe kao osnov za dalje aktivnosti u procesu pristupanja Srbije EU.

Ovogodišnji Izveštaj bi trebalo da posmatramo kao „nulti“, kao polaznu tačku budući da je objavljen nakon Strategije proširenja EU i da predstavlja novu fazu „maratona“ ka članstvu, kažu iz CEP-a.

Iako je prepoznat određeni stepen napretka, Izveštaj je pokazao da Srbija mora da pokaže bolje rezultate u oblasti nezavisnosti i efikasnosti sudova, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca. Posebno zabrinjava nedostatak bilo kakvog napretka u obezbeđivanju slobode izražavanja, analiza je CEP-a.

„Ukoliko Srbija zaista želi da pristupi EU do 2025. godine, što je datum koji je naveden u Strategiji proširenja EU, vladavina prava, dobra javna uprava i odgovorno ekonomsko upravljanje su ključni uslovi. EU će u ovoj fazi tražiti dokaze implementacije zakona, ne samo njihovo usvajanje. Sve to ukazuje da će za tempo daljeg pristupanja najvažnija biti jasna politička volja i rešenost da se na nedvosmislen način Srbija posveti reformama“, rekao je Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora CEP-a.

„Trebalo bi iskoristiti momentum iz Strategije 2025 i restartovati dijalog između državnih organa i organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja i drugih zainteresovanih aktera u cilju pronalaženja rešenja za polarizujuća pitanja, poput izmene Ustava u vezi sa obezbeđivanjem nezavisnosti sudstva i izrade nove medijske strategije“, podvukao je Majstorović.

Ohrabruje pozitivna ocena odnosa među državama u regionu. Važno je naglasiti da je Komisija predložila otvaranje pregovora sa Albanijom i Makedonijom, uz neophodnost ispunjavanja konkretnih uslova. Ovo može biti dodatan podsticaj jačanju regionalne saradnje, što je suštinski element integracije država Zapadnog Balkana u EU. Srbija i Crna Gora, kao trenutno naprednije države, imaju posebnu odgovornost da pomognu ostalim zemljama regiona, poručuje Majstorović.

Izveštaj je pozitivno ocenio oblast ekonomskih kriterijuma, i reforme u oblasti fiskalne politike. U CEP napominju da je važno građanima pojasniti da pozitivni efekti u ekonomiji u mnogome zavise od pozitivnih efekata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) na trgovinsku razmenu i prilagođavanja domaćih propisa sa propisima EU koji doprinose stvaranju povoljnog zakonskog okruženja za privlačenje stranih investicija. Važno je prihvatiti preporuke koje se tiču obrazovanja i obuke naših građana u cilju jačanja ljudskih kapaciteta i pripreme za učešće na evropskom i globalnom tržištu rada.

Majstorović ističe da su glavne strukturne reforme, kao što su reforma javne uprave, proces privatizacije i reforme u oblasti poreske uprave i dalje nedovršene. „Ovi nedostaci, ukoliko se ne otklone blagovremeno, mogu značajno uticati na investicionu klimu u našoj zemlji i umanjiti uticaj koji je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) imao na trgovinu, usaglašavanje propisa i privlačenje investicija“, upozorio je on.

Posebnu zabrinutost izazivaju negativne ocene upućene Narodnoj skupštini RS u vezi nadzora rada Vlade, zloupotrebe procedura u cilju onemogućenja skupštinske rasprave, nedostatka konstruktivnog dijaloga sa opozicijom i nerazmatranja izveštaja nezavisnih institucija. Izveštaj takođe izražava zabrinutost zbog prevelikog uticaja politike na zapošljavanje, rad sudstva i medija, što izaziva zabrinutost za poštovanje pricipa podele vlasti kao osnove demokratskog uređenja.

Uz pohvalu profesionalnom pristupu Pregovaračkog tima Srbije, u Izveštaju je posebno naglašeno da je potrebno osnažiti i zadržati profesionalne kadrove u oblasti evropskih integracija. CEP već dugo upozorava na sve veći odliv kvalitetnih kadrova, u vezi sa čim je objavio i studiju sa preporukama za njihovo zadržavanje koja je dostupna na internet prezentaciji CEP-a. Još jedan problem koji Izveštaj pominje je veliki broj državnih službenika na položaju koji su u statusu „vršilaca dužnosti“ što ih čini nedovoljno samostalnim i podložnim raznim uticajima.

Izveštaj EK takođe ističe i nepostojanje adekvatnog okruženja za razvoj i finansiranje civilnog društva, dok posebnu zabrinutost izazivaju i ocene u vezi ugroženosti rada pojedinih organizacija usled politički motivisanih napada tabloida.

„CEP se zalaže za transparentnije izveštavanje o procesu evropskih integracija i stavljanje ekspertskih izveštaja na uvid javnosti, kako bi građani imali punu sliku o stanju reformi u toku pristupnih pregovora i kako bi se izbegla različita tumačenja“, naglasio je Majstorović.

Majstorović naglašava da će nastavak naših pregovora zavisiti od napretka u reformama, posebno u poglavljima 23 i 24 i napretku u pregovorima sa Prištinom, što je u skladu sa pregovaračkim okvirom EU i principima koji su jasno predstavljeni Srbiji kada je započela proces pristupanja.

Povezani članci

Makron: 2025. nije automatski kriterijum

EWB

Crnobrnja: Zapadni Balkan i dalje u “ingerenciji” EU, ne SAD

EWB

Mekalister: Merkel jasna o ključnoj ulozi Srbije u regionu

EWB