Kako se navodi u saopštenju za medije, više prosečne ocene su dale žene, mladi do 30 godina, ispitanici visokog nivoa obrazovanja i stanovnici regije Zapadna Srbija sa Šumadijom.

Dok više od polovine ispitanika podržava članstvo Srbije u Evropskoj Uniji, njih 40 odsto ima suprotan stav, a sedam odsto građana nije umelo da se izjasni po ovom pitanju. Većina ispitanika koji podržavaju članstvo Srbije u EU su stariji od 60 godina.

Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 46 odsto građana smatra da nema dovoljno informacija o EU (većinom žene, ispitanici osnovnog i srednjeg stepena obrazovanja i stanovnici Istočne i Južne Srbije).

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU najčešće dobija od Vlade Srbije putem medija (29,3 odsto građana).

Škole i fakultete kao izvor informisanja navodi tačno 19,5 odsto ispitanih, a porodicu i prijatelje kroz lični kontakt navodi 16,2 odsto ispitanika.

Izvori informisanja su za 15,5 odsto i nevladine organizacije putem medija, dok se parlament putem medija javlja u 14,7 odsto slučajeva kao najčešći izvor i način prikupljanja informacija na temu EU.

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, 48 odsto ispitanika navodi da bi glasalo ZA i to više stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom nego ostalih regiona, dok 35 odsto ispitanih građana ima suprotan stav  i to su većinom stanovnici Vojvodine. Njih devet odsto ne bi izašlo na glasanje, dok osam odsto ispitanika ne zna kako bi glasalo.

Od članica EU, Grčka i Nemačka su najveći prijatelji, neprijatelji Hrvatska i Velika Britanija, dok u regionu najbolje odnose imamo sa Mađarskom i BiH, a najlošije sa Hrvatskom i Albanijom, prema mišljenju ispitanika.