subota, 11. jul 2020.
 • 1
  Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe
 • 2
  Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika
 • 3
  Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
 • 4
  Poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala
 • 5
  Poglavlje 5 - Javne nabavke
 • 6
  Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava
 • 7
  Poglavlje 7 - Intelektualna svojina
 • 8
  Poglavlje 8 - Konkurencija
 • 9
  Poglavlje 9 - Finansijske usluge
 • 10
  Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji
 • 11
  Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • 12
  Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • 13
  Poglavlje 13 - Ribarstvo
 • 14
  Poglavlje 14 - Transportna politika
 • 15
  Poglavlje 15 - Energetika
 • 16
  Poglavlje 16 - Oporezivanje
 • 17
  Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika
 • 18
  Poglavlje 18 - Statistika
 • 19
  Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
 • 20
  Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika
 • 21
  Poglavlje 21 - Transevropske mreže
 • 22
  Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • 23
  Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava
 • 24
  Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost
 • 25
  Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje
 • 26
  Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
 • 27
  Poglavlje 27 - Životna sredina
 • 28
  Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • 29
  Poglavlje 29 - Carinska unija
 • 30
  Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 • 31
  Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • 32
  Poglavlje 32 - Finansijski nadzor
 • 33
  Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe
 • 34
  Poglavlje 34 - Institucije
 • 35
  Poglavlje 35 - Ostala pitanja: Odnosi sa Prištinom
Otvoreno poglavlje
Priv. zatvoreno poglavlje

Članstvo u EU i dalje podržava većina građana Srbije

Zastave Srbije i Evropske unije; Foto: Evropska unija

BEOGRAD – Nakon 10 godina od predaje zahteva za članstvo i više od pet godina od otvaranja pregovora, većina građana i dalje podržava članstvo u EU, ali istovremeno vrlo malo znaju o procesu priključivanja i na referendumu bi „za“ glasalo manje od polovine. Ocena odnosa Srbije i Unije prema mišljenju građana je 2,68, prenosi dnevni list Danas.

Kako se navodi u saopštenju za medije, više prosečne ocene su dale žene, mladi do 30 godina, ispitanici visokog nivoa obrazovanja i stanovnici regije Zapadna Srbija sa Šumadijom.

Dok više od polovine ispitanika podržava članstvo Srbije u Evropskoj Uniji, njih 40 odsto ima suprotan stav, a sedam odsto građana nije umelo da se izjasni po ovom pitanju. Većina ispitanika koji podržavaju članstvo Srbije u EU su stariji od 60 godina.

Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 46 odsto građana smatra da nema dovoljno informacija o EU (većinom žene, ispitanici osnovnog i srednjeg stepena obrazovanja i stanovnici Istočne i Južne Srbije).

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU najčešće dobija od Vlade Srbije putem medija (29,3 odsto građana).

Škole i fakultete kao izvor informisanja navodi tačno 19,5 odsto ispitanih, a porodicu i prijatelje kroz lični kontakt navodi 16,2 odsto ispitanika.

Izvori informisanja su za 15,5 odsto i nevladine organizacije putem medija, dok se parlament putem medija javlja u 14,7 odsto slučajeva kao najčešći izvor i način prikupljanja informacija na temu EU.

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, 48 odsto ispitanika navodi da bi glasalo ZA i to više stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom nego ostalih regiona, dok 35 odsto ispitanih građana ima suprotan stav  i to su većinom stanovnici Vojvodine. Njih devet odsto ne bi izašlo na glasanje, dok osam odsto ispitanika ne zna kako bi glasalo.

Od članica EU, Grčka i Nemačka su najveći prijatelji, neprijatelji Hrvatska i Velika Britanija, dok u regionu najbolje odnose imamo sa Mađarskom i BiH, a najlošije sa Hrvatskom i Albanijom, prema mišljenju ispitanika.

Istraživanje koje je rađeno u periodu od 8. do 17. marta 2019. godine rađeno je na reprezentativnom uzorku od 1206 ispitanika. Teme istraživanja su bile: odnos Srbije i Evropske unije, podrška članstvu, korist za Srbiju od saradnje sa Evropskom unijom, odnosi sa pojedinačnim zemljama članicama Evropske unije. Istraživanje je sproveo Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom.

Izbori za Narodnu skupštinu Repiblike Srbije, Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i većine lokalnih samouprava održavaju se 21. juna 2020. godine.

Demokratski izborni uslovi su preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, zbog čega predstavnici EU sa pažnjom prate izborni proces.

IZBORI 2020 >>>