fbpx
European Western Balkans
Region

Crna Gora privremeno zatvorila značajno poglavlje 30

Aleksandar Andrija Pejović; Foto: Ministarstvo za evropske poslove

LUKSEMBURG – Na Međuvladinoj konferenciji danas u Luksemburgu, Crna Gora je otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, 1. Sloboda kretanja robe i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i privremeno zatvorila pregovore u poglavlju 30. Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

U obraćanju predstavnicima država članica i Evropske komisije, šef crnogorske delegacije, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, naglasio je da današnje zatvaranje Poglavlja 30 predstavlja značajnu prekretnicu u pregovaračkom procesu.

“Nakon dve godine uspješnog rada, u potpunosti smo uskladili svoju trgovinsku politiku sa politikom Evropske unije, čime smo zavredili zatvaranje ovog značajnog poglavlja i ulazak u novu fazu pregovaračkog procesa. Ovo praktično znači da je Crna Gora, kada je riječ o pravilima i procedurama koje važe u oblasti međunarodne trgovine, razvojne politike i humanitarne pomoći, već gotovo postala deo Evropske unije ”, naveo je Pejović.

Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu i propise o Zajedničkoj trgovinskoj politici, kao i na razvojnu i humanitranu pomoć koju EU pruža zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama. Zajednička trgovinska politika ima politički značaj jer u velikoj meri proizilazi iz ugovora zaključenih u okviru Svetske trgovinske organizacije.

Zakonodavstvo EU u ovoj oblasti se uglavnom direktno primenjuje u državama članicama, što znači da su države članice u potpunosti prepustile Zajedničku trgovinsku politiku Evropskoj uniji i da je za nju isključivo zadužena Evropska komisija. Države članice moraju da se pridržavaju zakonodavstva i međunarodnih obaveza EU i na području razvojne pomoći. Takođe, moraju da obezbede kapacitete za učestvovanje u razvojnim i humanitarnim programima i projektima EU.

Od zemalja kandidata za članstvo u EU se zahteva da usklađuju svoju politiku prema trećim zemljama, kao i pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i pozicijama koju su usvojili EU i njene države članice.

Crna Gora je nakon pet godina pregovaračkog procesa, otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja u kojima se vode pregovori i privremeno zatvorila tri pregovrarčka poglavlja.

Povezani članci

EP Prištini: Brzo formirati vladu, sprovesti dogovore sa BG

EWB

Bregu: Zapadni Balkan bez rominga od 1. jula – korak ka snižavanju cena rominga sa EU

EWB

Kern za proširenje EU na Zapadni Balkan

EWB