fbpx
European Western Balkans
Društvo

“Da li su strateška razvojna dokumenta Srbije u skladu sa strateškim prioritetima?”

Zastava Srbije; Foto: Tanjug / Sava Radovanović

BEOGRAD – Danas je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore o pristupanju Srbije u Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna politika i Poglavlju 29 – Carinska unija.

Tema današnje sednice je bila “Da li su sve obaveze koje preuzimamo u procesu evropskih integracija u funkciji privrednog i održivog razvoja zemlje”? Diskutovalo se na temu da li strateška razvojna dokumenta Republike Srbije valjano pokrivaju pregovaračka poglavlja i da li se zacrtani strateški prioriteti čuvaju kroz proces pregovora o pristupanju EU.

Govorilo se i o Poglavlju 17, za koje je krajem juna ove godine napravljen prvi nacrt Pregovaračke pozicije i dostavljen  Evropskoj komisiji na mišljenje.

Sredinom avgusta Evropskoj komisiji je poslat odgovor u kome se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pojedinim komentarima i sugestijama, posebno onim koji se odnose na faktičku nezavisnost Narodne Banke Srbije i finansijske aspekte.

Po okončanju konsultacija sa Evropskom komisijom očekuje se finalizacija druge verzije nacrta  Pregovaračke pozicije. Tek tada će civilno društvo imati pravo uvida u Pregovaračku poziciju i mogućnost za davanje sugestija, rečeno je na sastanku.

Zaključak sastanka je da sam proces evropskih integracija i ispunjavanje tehničkih zahteva neće doneti privredni rast i razvoj, već je potrebno da sami definišemo strateške prioritete. Takođe, potrebno je ozbiljno se pozabaviti i implementacijom razvojnih dokumenata.

Povezani članci

Grubješić: EU aktivnije da se bavi regionom, inače će drugi akteri povećati uticaj

EWB

Fabrici: Potrebna veća politička rešenost

EWB

Deo NVO za razrešenje članova REM-a

EWB