fbpx
European Western Balkans
Društvo

Demostat: Glasači vlasti i opozicije imaju različite stavove o EU i Kosovu

Protest "1 od 5 miliona", jun 2019; Foto; Tanjug / Tanja Valić

BEOGRAD – Velika većina glasača vlasti u Srbiji (79%) smatra da bi vlada prihvatila da uđe u EU da sutra dobije poziv za to, ali tek nešto više od polovine njih (53%) smatra bi to bilo dobro za Srbiju, dok 45% smatra da ne bi, pokazuje istraživanje Demostata koje je predstavljeno juče.

S druge strane, glasači opozicije koja je bojkotovala prošlogodišnje izbore smatraju da bi ulazak u EU bio dobar za Srbiju u ubedljivijem procentu – 68% prema 32%. Njih 62% smatra da bi trenutna vlast prihvatila poziv da uđe u EU, dok 31% smatra da ne bi.

Prema istraživanju Demostata, 35% ukupnog stanovništva Srbije (zajedno sa apstinentima) podržava vladajuće stranke, dok opoziciju koja je bojkotovala izbore 2020. podržava 14% stanovništva. Opoziciju koja je izašla na izbore 2020. podržava 8%, dok se 9% građana izjašnjava da je za opoziciju, ali ne i za koga konkretno.

Demostat je upoređivao stavove pristalica vlasti i “bojkot opozicije” po različitim pitanjima, uključujući Evropsku uniju, ali i odnos vlasti prema Kosovu

Tri četvrtine pristalica stranaka na vlasti (76%) misli da će sadašnja vlast da istraje u odbijanju nezavisnosti Kosova i isto toliko misli da je to dobro za Srbiju. Dve trećine pristalica bojkot opozicije (67%) misli da će vlast da popusti u pregovorima sa Prištinom uz određene ustupke.

Većina pristalica opozicije smatra da je odbijanje nezavisnosti bolje za Srbiju nego popuštanje uz određene ustupke, ali ova većina je manje ubedljiva nego kod pristalica vlasti: 52% prema 41%.

Kako je tokom predstavljanja istraživanja 11. avgusta naglasio profesor na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević, u bojkot opoziciju su uračunate i pristalice Dveri, a kada bi se one izdvojile, ova grupa bi verovatno imala još povoljnije stavove o EU i ustupcima u pregovorima sa Kosovom.

Istraživanje je pokazalo da je poverenje u političke i društvene institucije znatno drugačije kod pristalica vlasti i pristalica opozicije: u javni servis (RTS) poverenje ima 52% pristalica vlasti, a samo 6% pristalica opozicije. U parlament ima poverenje 42% pristalica vlasti, a skoro niko od pristalica opozicije (1%). Nisko poverenje pristalice vlasti 23%, a najviše prema zdravstvu: 61%

Pristalice stranaka na vlasti misle da je sadašnji politički sistem pretežno višepartijski (70%), a po njihovom mišljenju valjalo bi da takav i bude; no tako misli svega 55%. Kako je na predstavljanju istraživanja ocenio programski direktor Demostata Zoran Panović, 43% pristalica vlasti koje podržavaju jednopartijski sistem pokazuje značajan autoritarni potencijal u srpskom društvu.

Pristalice bojkot stranaka misle da je sadašnji sistem pretežno jednopartijski (87%), a za Srbiju bi valjalo da bude višepartijski (91%).

Kada je reč o medijima, pristalice stranaka na vlasti misle da su mediji pretežno otvoreni za sve (74%). Pristalice bojkot opozicije misle da su mediji pretežno zatvoreni (83%). Obe grupe, međutim, saglasne su da bi mediji trebalo da budu otvoreni za sve – ovo smatra preko 90% glasača vlasti i glasača opozicije.

Povezani članci

Treći regionalni forum mladih – poruke za Samit u Londonu

EWB

EU: Rusija i Kina vode kampanju o COVID-19

EWB

EU donirala Srbiji 4,9 miliona evra za medicinsku opremu

EWB