Događaji - 5 jul 18

Panel o međunarodnoj trgovini – izazovi za svet i Srbiju

Međunarodni trgovinski sistem, oličen u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, nalazi se pred najvećim izazovima u poslednjih nekoliko decenija. Protekcionističke politike, bilo...

Datum: 05.07.2018
Vreme: 11:00
Mesto: EU info centar

Samit u Londonu – preporuke civilnog društva

Organizacije civilnog društva poslednjih nekoliko godina značajno su angažovane na praćenju oblasti koje obuhvata Berlinski proces. U svrhu njihove koordinacije...

Datum: 05.07.2018
Vreme: 11:30 - 14:00
Mesto: Medija centar