Događaji - 9 jul 18

Forum Civilnog društva i mladih Zapadnog Balkana

Nakon konsultacija koje su uključile i Konferenciju mladih održanu u Prištini marta ove godine, kao i pripremnog sastanka Foruma civilnog...

Datum: 09.07.2018
Vreme: 00:00
Mesto: The Crystal

Samit Zapadnog Balkana: London 2018

Samit u okviru Berlinskog procesa, inicijative koja ima za cilj jačanje regionalne saradnje i evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, biće...

Datum: 09.07.2018 - 10.07.2018
Vreme: 00:00
Mesto: Lancaster House