Događaji - 4 jul 19

Forum civilnog društva u Poznanju

POZNANJ - Jačanje civilnog društva predstavlja jedan od četiri prioriteta poljskog predsedavanja Berlinskom procesu, uz bezbednost, povezanost i ekonomiju, sa specijalnim...

Datum: 04.07.2019
Vreme: Celog dana

Od Rumunije do Finske: Daljina (ni)je bitna

BEOGRAD - Koja su dostignuća rumunskog predsedavanja Savetu? Kakva je budućnost Zapadnog Balkana tokom predstojećeg finskog predsedavanja kada se uzmu u...

Datum: 04.07.2019
Vreme: 10:00 - 12:00
Mesto: EU info centar