Debata „Srbija i EU: Nakon Samita u Sofiji“

  Evropski pokret u Srbiji

  Datum: 13.06.2018
  Vreme: 12:00 - 14:00
  Mesto: Fakultet političkih nauka


  BEOGRAD – Samit lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, održan u Sofiji 17. maja ove godine, potvrdio je rešenost EU da se dodatno angažuje u regionu. Kao glavni ciljevi navedeni su jačanje vladavine prava, sprovođenje društveno-ekonomskih reformi i uspostavljanje povezanosti između država. Međutim, perspektiva proširenja izostavljena je iz završne deklaracije i nije detaljno raspravljana.

  Iz ovih razloga, teme kao što su budući odnosi Srbije sa EU i nastavak evropskih integracija ponovo su u fokusu. O njima će 13. juna raspravljati učesnici debate „Srbija i EU: Nakon Samita u Sofiji“, koju organizuje Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fakultetom političkih nauka.

  Svoje poglede na temu izneće Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić, Dušan Proroković, načelnik Centra za evroazijske studije Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kao i Milan Igrutinović, saradnik u Institutu za evropske studije.

  Debata predstavlja deo projekta „Evropa za mene“, koju je Evropski pokret pokrenuo u aprilu 2017. godine. Cilj projekta je upoznavanje građana, pre svega mlađih, sa koristima članstva u EU, kao i glavnim izazovima sa kojima se ova zajednica danas suočava.

  Kroz debate kao što je ova, ali i informativnu medijsku kampanju, teži se da se postigne veće razumevanje i veći kapacitet za efikasnu komunikaciju i raspravu o svim relevantnim temama. Debatom u Beogradu završava se niz od 20 događaja koje su Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizovali u ukupno 17 gradova Srbije.