Dostignuća i izazovi otvaranja uprave u Srbiji

  Datum: 11.04.2018
  Vreme: 09:30 - 14:00
  Mesto: Kuća ljudskih prava i demokratije


  BEOGRAD – U ulozi nacionalne istraživačke organizacije koja godinama deluje kao Mehanizam za nezavisno izveštavanje o napretku u Srbiji, Centar za evropske poslove će predstaviti novi izveštaj i pokrenuti raspravu o stepenu otvorenosti uprave ka građanima i drugim pitanjima od značaja za otvorenu upravu, kao što su odgovornost, učešće javnosti, transparentnost rada državnih organa, otvaranje podataka i pružanje javnih usluga.

  Svrha događaja je predstavljanje Izveštaja MNI o napretku Srbije u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU za period 2016-2017. U fokusu će biti uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka, posebno u kontekstu pristupanja Srbije EU.

  Otvorenost uprave ka građanima predstavlja jednu od najznačajnijih težnji aktuelnih reformi u Srbiji, koje država sprovodi u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Srbija formalno učestvuje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) od 2012. godine i dosad je sprovela dva akciona plana. Koja su postignuća države na putu otvaranja uprave i sa kojim izazovima se administracija i dalje suočava? Kako civilno društvo vidi svoju ulogu u ovom procesu?

  Na uvodnom panelu govoriće Branko Ružić, ministar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – MDULS, Žarko Stepanović, direktor Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Branka Tošić, v.d. direktora Republičkog sekretarijat za javne politike – RSJP i Milena Lazarević, programska direktorka CEP.

  Izveštaj o napretku Srbije će predstaviti Dragana Bajić, istraživačica, CEP, nakon čega će na panelu govoriti Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, Dragana Brajović, samostalni savetnik Sektora za razvoj dobre uprave, MDULS, Milorad Bjeletić, izvršni direktor, Beogradska otvorena škola, BOŠ i Stanka Parać Damjanović, direktorka Centra lokalne demokratije, LDA Subotica.

  Sledi šira diskusija sa učesnicima koju moderira Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač, CEP.