Evropski razgovori 2.0: Agenda povezivanja za Zapadni Balkan – značaj za Srbiju

  Evropski pokret u Srbiji

  Datum: 20.10.2020
  Vreme: 11:00 - 12:30


  Evropski pokret u Srbiji organizuje treću debatu iz serije Evropski razgovori 2.0, pod nazivom “Agenda povezivanja za Zapadni Balkan – značaj za Srbiju”. Onlajn debata će se održati u utorak, 20. oktobra 2020. godine, sa početkom u 11 časova.

  Agenda povezivanja je pokrenuta pre šest godina u okviru Berlinskog procesa. U njenu realizaciju se uključila Energetska zajednica, osnovana 2006. godine, kao i Transportna zajednica za Jugoistočnu Evropu, čijem je osnivanju 2017. doprinela. Ove dve organizacije rade na integraciji energetskog i transportnog tržišta i infrastruture Zapadnog Balkana u EU, pomažući usvajanje i primenu zakonodavstva EU u tim sektorima i dajući podršku projektima koji povezuju zemlje regiona međusobno i sa EU.

  U novoj strategiji iz 2018. godine Kredibilna perspektiva proširenja i povećani angažman EU na Zapadnom Balkanu, inicijativa da se unapredi povezivanje u oblasti transporta i energetike predstavlja jednu od 6 vodećih inicijativaza koje predviđena i nova investiciona podrška. Najvljeno je i da će se delotvornije koristiti Program za povezivanje Evrope na Zapadnom Balkanu. Uz to, kako bi se ojačala Energetska unija EU, sve njene dimenzije će obuhvatiti i Zapadni Balkan,

  Pre više od 10 godina EU je uspostavila Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), kao platformu za saradnju i koordinaciju, koju vodi Evropska komisija, a koja okuplja međunarodne i nacionalne finansijske institucije, kao i bilateralne donatore i korisnike iz regiona. Tokom godina je tako obezbeđena pomoć u pripremi i finansiranju važnih infrastrukturnih projekata povezivanja na Zapadnom Balkanu, kombinovanjem bespovratne pomoći iz predpristupnih fondova. Preko WBIF za Srbiju je do 2018. obezbeđeno  210,7 miliona EUR pomoći, kao i 2,4 milijarde EUR kredita za 39 projekata, od kojih je 67%  iz oblasti transporta i energetike.

  Tokom debate biće pokrenute teme kao što su koji su izazovi za Srbiju u primeni ovih projekata i inicijativa, kakva je očekivana korist od upravo objavljenog Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan i kako o tome bolje informisati građane u regionima i gradovima Srbije kao što je Kraljevo?

  Na debati će učestvovati Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Zvonko Tufegdžić, direktor Regionalne privredne komore Kraljevo, Aleksandar Kovačević, viši gostujući istraživač na Oksfordskom institutu za energetske studije (OIES) i Gligo Vuković, ekspert za energetiku u Delegaciji Evropske unije u Srbiji. Debatu će moderirati Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji.