Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Tirani

    Datum: 16.04.2019 - 17.04.2019
    Vreme: Celog dana


    TIRANA – Evropski ekonomsko-socijalni komitet (EESC) organizuje dvodnevni Sedmi Forum civilnog društva Zapadnog Balkana.

    Uloga civilnog društva, promocija regionalne saradnje (trgovina i investicije, povezivanje), stanje društvenog dijaloga ali i obezbeđivanje prostora za delovanje civilnog društva na Zapadnom Balkanu neke su od tema o kojima će se razgovarati na Forumu.

    Pored velikog broja predstavnika civilnog društva iz Evrope i Zapadnog Balkana, na Forumu će biti i predstavnici EU institucija, međunarodnih organizacija, ali i zvaničnika vlada regiona.