Ulaganje u ljude i socijalnu koheziju: Perspektiva mladih i civilnog društva

    Datum: 13.02.2020
    Vreme: 15:30 - 18:30


    Institut za saradnju i razvoj organizuje 13. februara regionalnu radionicu „Ulaganje u ljude i socijalnu koheziju: Perspektiva mladih i civilnog društva“ koja će se održati u hotelu Rogner u Tirani, Albanija. Ovaj događaj ima za cilj da uključi veliku publiku različitih zainteresovanih strana kao što su lokalne i regionalne institucije, civilno društvo, akademije, medije, omladinske organizacije i slično, kako bi diskutovali i pronašli nove inovativne i održive načine zajedničkog rada u tri glavne teme: 1) Obrazovanje i zapošljavanje, 2) Povezivanje i mobilnost mladih i 3) Inovacije, digitalizacija i mediji.

    Zaključci i preporuke tri radne grupe predstavljaće doprinos civilnog društva tekućim procesima politike planiranja i relevantnim strukturama i platformama za integraciju u EU i biće predstavljeni narednog dana pre panela „Ulaganje u ljude i socijalnu koheziju: Perspektiva mladih i civilnog društva“.

    Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Primena sektorskog pristupa doprinosu civilnog društva u EU integraciji Albanije – POVEZIVANJE“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Tirani / Ministarstvo finansija i ekonomije (CFCU) i realizuje Institut za saradnju i razvoj u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (Tirana) i Centrom savremene poltiike / European Western Balkans (Beograd).