Ivan Vejvoda: “Budućnost Evrope”

  Datum: 08.10.2019
  Vreme: 17:00


  Predavanje “Budućnost Evrope” Ivana Vejvode, naučnog saradnika na Institutu za humanističke nauke u Beču, održaće se 8. oktobra 2019. u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

  Program “Budućnosti Evrope” osmišljen je da istraži neke od ključnih rizika i problema sa kojima se suočavaju Evropa i njen liberalni demokratski poredak. Korak dalje, nalazi programa bi trebalo da oblikuju praktične odgovore i rešenja za koja bi se zalagala pan-evropska mreža partnera.

  Evropa je – i kao ideja i kao geografski prostor – suočena sa izazovima kolike nije doživela još od krize 1930-ih. U vremenu duboke neizvesnosti o budućnosti, društva i pojedinci se suočavaju sa složenošću političke, ekonomske i socijalne dinamike i na taj način gube – ili osećaju da gube – osećaj stabilnosti. Javno nezadovoljstvo je vidljivo, stoji u najavi.

  Evropa je preživela mnoga mračna i teška vremena, i bez obzira na to koliko su ta vremena izgubljena, ona se uvek pojavljivala još konsolidovanija i napredovala. Evropska budućnost leži u rukama njenih građana.