Izazovi integrisanja pravosuđa na Kosovu u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine

  Datum: 09.05.2019
  Vreme: 11:00 - 13:00
  Mesto: Kuća ljudskih prava i demokratije


  BEOGRAD – Rezultati projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe” biće predstavljeni na konferenciji „Izazovi integrisanja pravosuđa na Kosovu – Efekti dogovora Beograda i Prištine na pristup pravdi“ koju organizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

  Cilj projekta, koji se implementira uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju je utvrđivanje i procena napretka koji je Srbija ostvarila u oblasti reformi koje se tiču pravosuđa predviđenih pregovaračkim poglavljima 23 i 35.

  Publikacija će se predstaviti u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja Evropskoj Uniji kao jedan od najvažnijih rezultata projekta. To je jedinstveni prikaz primene i efekata Sporazuma o pravosuđu postignutog u okviru Briselskog dijaloga kao i ispunjenja svih povezanih aktivnosti na koje se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kroz Poglavlja 23 i 35.

  Radni jezik konferencije je srpski, a biće obezbeđen simultani prevod na engleski jezik.