Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji

  Foto: Forum za etničke odnose

  Datum: 09.05.2018
  Vreme: 12:00
  Mesto: Medija centar


  BEOGRAD – Forum za etničke odnose, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija organizuje okrugli sto povodom objavljivanja publikacije “Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji.

  Publikacija je pripremljena u okviru projekta Integrativne politike i položaj nacionalnih manjina“, čiji je cilj bio da doprinese uspešnijoj i efikasnijoj primeni Akcionog plana Republike Srbije za osnaživanje položaja nacionalnih manjina, kao i da unapredi odnose između Republike Srbije i susednih zemalja, jačajući time proces integracije Srbije u Evropsku uniju.

  Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije, zatim, predstavnici državnih organa Republike Srbije i AP Vojvodine, predstavnici nezavisnih institucija, civilnog društva, eksperti i predstavnici ambasada susednih zemalja članica EU.