Konferencija „Mapa puta za REKOM i jačanje regionalne mreže za pomirenje“

  Datum: 23.05.2018
  Vreme: 11:00 - 13:00
  Mesto: Medija centar


  BEOGRAD – Da bi REKOM (Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području bivše SFRJ) bila osnovana i okončala svoju misiju do kraja 2025. godine, neophodna je politička volja lidera postjugoslovenskih zemalja. Koalicija za REKOM pripremila je mapu puta – Akcioni plan za osnivanje i početak rada ove komisije, čiji je preduslov da lideri postjugoslovenskih zemalja dokažu svoju posvećenost pomirenju u regionu.

  Da bi pomogla ovom procesu, Koalicija za REKOM najavljuje jačanje regionalne mreže za pomirenje. O tome će biti reči na konferenciji „Mapa puta za REKOM i jačanje regionalne mreže za pomirenje„.

  Godina 2025. predviđena je kao moguća prekretnica u odnosima Evropske unije i Zapadnog Balkana. Međutim, predstavnici EU jasno poručuju da neće „uvoziti konflikteˮ, te insistiraju na uspostavljanju dobrosusedskih odnosa i pomirenju kao preduslovima za održivu regionalnu bezbednost i saradnju. U Akcionom planu za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti.

  U situaciji izraženog ekstremizma i revizionizma u svim postjugoslovenskim zemljama, Koalicija za REKOM će biti usmerena na jačanje regionalne mreže civilnog društva za pomirenje, istraživanje ljudskih gubitaka u ratovima devedesetih (podrška regionalnom popisu ratnih žrtava), pridobijanje svih lidera postjugoslovenskih zemalja da na samitu u okviru Berlinskog procesa u Londonu, u julu 2018. godine, a najkasnije do kraja 2019. godine, potpišu Deklaraciju o osnivanju REKOM-a i time otpočnu proces osnivanja ove regionalne komisije.

  Govornici na konferenciji biće Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM, Ana Marjanović Rudan, Vesna Teršelič kao i Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje.