Konferencija: „Move. Link. Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“

  Datum: 13.09.2018 - 14.09.2018
  Vreme: 10:00
  Mesto: Hotel Zira


  Četvrta godišnja konferencija Move. Link. Engage. The Enlargement: A Brand Old Story, u organiziciji Beogradske otvorene škole i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, održaće se 13. i 14. septembra u Beogradu.

  Cilj konferencije, podržane od strane Ambasade Kraljevine Švedske i Programa EU „Evropa za građane“, jeste da ohrabri regionalni pristup u rešavanju izazova i podstakne saradnju između organizacija civlnog društva.

  Kako podnaslov konferencije upućuje, tema u fokusu večernjeg panela prvog dana biće obnovljen momentum koji je proces proširenja stekao u poslednjih godinu dana. Četiri panel diskusije drugog dana konferencije koncentrisaće se na pojedinačne oblasti, kao što su povezanost, klimatske promene i doprinos civilnog društva evropskih integracija.

  Konferencija će omogućiti povezivanje organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana i njihov zajednički rad na razvoju projektnih ideja u okviru Programa „Evropa za građane“, što će biti glavni deo prvog dana. Radni jezik konferencije biće engleski.