Konferencija: Proširenje EU 2025. i posle

    Evropski pokret u Srbiji

    Datum: 03.12.2018
    Vreme: 00:00


    Trećeg decembra 2018. godine, Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji organizuju konferenciju pod nazivom “Porširenje EU 2025. i posle”. Konferencija će se održati u Briselu, a njena tema biće predlog politike “Dvanaest predloga za proširenje EU na Zapadni Balkan” koji je nastao na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji. Učesnici će takođe imati priliku da čuju različite perspektive o proširenju EU od Evropskog pokreta u Crnoj Gori i Regionalnog saveta za saradnju.

    Predlog politike pripremljen je u saradnji sa partnerima iz svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. On demostrira da je proširenje izvodljivo do kraja 2025. godine za države koje su nadalje odmakle u tom pravcu, Srbiju i Crnu Goru, a i za ostale zemlje regiona u doglednoj budućnosti, ako način na koji se proširenje sprovodi bude prilagođen lokalnom kontekstu. Ovi predlozi mogli bi da ubrzaju proces proširenja i olakšaju državma kandidatima ispunjavanje kriterijuma za pristupanje bez stvaranja prečica i “razvodnjavanja” uslova.