Odnosi između Srbije i Hrvatske – kontekst EU

  Datum: 24.06.2020
  Vreme: 12:00 - 14:00


  Centar za spoljnu politiku, uz podršku Hans Zajdel fondacije, organizuje online međunarodnu konferenciju “Odnosi između Srbije i Hrvatske – kontekst EU”, koja se održava u sredu, 24. juna, sa početkom u 12 časova putem platforme Zoom.

  Navodi se da su diplomatski odnosi između Srbije i Hrvatske ustanovljeni 1996. godine, i od tada je evidentan je višestruki napredak i inteziviranje raznovrsne međusobne saradnje. Međutim, svakako da postoji još mnogo prostora za dalje poboljšanje i uspon ovih odnosa koji su i dalje opterećeni temema vezanim za raspad Jugoslavije.

  “Važnu ulogu u ostvarivanju poboljšanih bilateralnih odnosa između Srbije i Hrvatske ima Evropske unija, koja nastoji da se prevaziđu dosadašnji problemi. Takođe, odnosi između Beograda i Zagreba se direktno odražavaju i na prilike u Bosni i Hercegovini”, navodi se u pozivu.

  Diskusiju će otvoriti Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku i Klaus Fisinger, regionalni direktor Hans Zajdel fondacije za Jugoistočnu Evropu. Učesnici diskusije su Sonja Licht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Žarko Puhovski, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji i Hrvoje Klasić, vanredni profesor Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diskusiju će moderirati Ivo Visković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

  Učešće možete potvrditi na mail: luka.jeremic@cfp.org.rs.