Onlajn sednica Radne grupe za Poglavlje 28 Nacionalnog konventa

    Datum: 27.03.2020
    Vreme: 10:00


    U četvrtak, 27. marta 2020, sa početkom u 10 sati, biće organizovana virtuelna sednica Radne grupe za Poglavlje 28: Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Na sednici će biti predstavljena radna verzija dokumenta “Zaštita potrošača u Srbiji – Koji su mogući putevi napretka”, autora Dušana Protića iz Centra za evropske politike.

    Na nacrt dokumenta će svi članovi radne grupe moći da daju svoje sugestije i komentare, a on će nakon toga biti i javno dostupan.