Politika uslovljavanja Evropske unije prema Zapadnom Balkanu

  Datum: 03.06.2019
  Vreme: 11:00 - 13:00
  Mesto: EU info centar


  BEOGRAD – Politika uslovljavanja EU prema zemljama kandidatima, napredak regiona ka članstvu u EU samo su neke od tema o kojima će se govoriti na panel diskusiji koju organizuje Centar za evropske politike u Beogradu.

  Da li je politika uslovljavanja EU doprinela ovakvom paradoksalnom stanju stvari? Politika uslovljavanja EU prema zemljama kandidatima obično se smatra uspešnom, imajuću u vidu da je u više navrata izazvala pozitivne efekte na zemlje koje pretenduju da postanu članice EU. Međutim, uprkos dokazanim rezultatima prilikom prethodnih krugova proširenja, za region Zapadnog Balkana ovaj mehanizam nije u potpunosti adekvatan. Napredak regiona ka članstvu u EU ostaje ograničen i usporen, i dok zemlje postepeno povećavaju formalnu usklađenost sa pravnim tekovinama EU, njihov ukupni demokratski učinak, suprotno logici procesa pristupanja EU, ili stagnira ili nazaduje.

  Na panelu će se diskutovati o tome kako se odnositi prema uočenim nedostacima i učiniti politiku uslovljavanja EU efikasnijom u narednim godinama.

  Govornici su: Dr Nataša Vunš, postdoktorska istraživačica sa Švajcarskog federalnog instituta za tehnologiju (ETH), izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, Milan Antonijević, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović i predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović.