Predstavljanje publikacije „Samit zemalja Zapadnog Balkana 2018: Tri ključna zaključka iz Londona“

  Datum: 10.12.2018
  Vreme: 10:00
  Mesto: EU info centar


  Istraživačka mreža Jugoistočne Evrope (SEE Think Net) i Institut za demokratiju Societas Civilis predstaviće 10. decembra u Beogradu publikaciju o Berlinskom procesu pod nazivom „Samit zemalja Zapadnog Balkana 2018: Tri ključna zaključka iz Londona“.

  Autori publikacije su Zoran Nečev Ivan Nikolovski iz Instituta za demokratiju Societas CivilisJelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, Mariola Ćesaraku iz EU Policy Hub Adnan Ćermiagić kao nezavisni istraživač.

  Prethodno će publikacija biti predstavljena 7. decembra u Tirani, a onda i 19. decembra u Skoplju.