Promena Ustava na putu ka Evropskoj uniji – Šta pravosuđu donose predloženi amandmani?

  Datum: 26.06.2019
  Vreme: 09:15 - 12:00
  Mesto: Aeroklub


  BEOGRAD – Promena Ustava na putu ka Evropskoj uniji – Šta pravosuđu donose predloženi amandmani biće diskutovano na međunarodnoj konferenciji koju organizuje Evropski pokret u sredu, 26. juna u Beogradu.

  Srbija se u toku procesa pristupanja Evropskoj uniji u okviru Poglavlјa 23 – Pravosuđe i osnovna prava preuzela obavezu da izmeni Ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa u Srbiji.

  Učesnici skupa diskutovaće o tome šta donose amandmani na Ustav, šta je osnovni cilj ovog procesa, u kojoj meri su primedbe Venecijanske komisije usvojene, kao i da li tekst amandmana obezbeđuje nezavisnost sudijama i tužiocima u vršenju svojih funkcija.

  Na konferenciji će govoriti Hendrik van den Dul, ambasador Holandije u Beogradu, Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Miodrag Majić, sudija i član upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja, Filipe Markes, sudija i predsednik Evropskih magistrata za demokratiju i slobode (MEDEL), Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Džeremi MekBrajd, profesor Centralnoevropskog Univerziteta, Melikijan Artašes, kosekretar Konsultativnog veća evropskih tužilaca i sekretar  Konsultativnog veća evropskih tužilaca, Lidija Komlen Nikolić, predsednica Predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Violeta Beširević, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union.