Sednica proširenog sastava Radne grupe NKEU

    Datum: 16.06.2020
    Vreme: 11:00 - 13:00


    Onlajn sednica proširenog sastava Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u pregovaračkom Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, biće održana 16. juna 2020. godine, sa početkom u 11 časova.

    Tema sednice će biti istraživanje na temu zaštite potrošača u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa, a naročito sudske zaštite u toj oblasti. Istraživanje će predstaviti predstavnik potrošačkog udruženja Efektiva, Jovan Ristić.

    Događaj je organizovan u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji podržava Evropska unija, a koji sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i portal European Western Balkans. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u odabranim radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (za poglavlja 1, 3, 6, 8, 16, 17, 20, 28 i 29), kao i u praćenju sprovođenja Programa ekonomskih reformi (ERP).