Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa za zaštitu potrošača

    Datum: 13.03.2020
    Vreme: 10:00 - 14:00


    BEOGRAD – U petak, 13. marta u Beogradu će biti održana sednica proširenog sastava Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja). Događaj se održava u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji vodi Centar za evropske politike u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj – NALED i portalom European Western Balkans. 

    Na početku događaja, biće davane izjave za medije, nakon čega će predstavnici Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, predstaviti tekuća dešavanja u ovom poglavlju. Jovan Ristić iz potrošačkog udruženja Efektiva, jednog od grantista projekta Pripremi se za učešće, predstaviće nalaze svog istraživanja na temu primene Zakona o zaštiti potrošača u praksi u oblasti komunalnih usluga i pred sudom. Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost i koordinator Radne grupe za Poglavlje 28, predstaviće svoj diskusni dokument Zaštita potrošača u Srbiji – koji su mogući pravci napretka? nakon čega će uslediti diskusija o zaključcima i preporučenim opcijama javne politike i narednim koracima Radne grupe.