Sednica za Radne grupe za poglavlja 8, 16 i 20: Program ekonomskih mera za podršku privredi

    Datum: 09.04.2020
    Vreme: 12:00 - 14:00


    Zajednička sednica na temu “Programa ekonomskih mera usmerenih ka otklanjanju posledica izazvanih COVID-19” za Radne grupe za poglavlja 8, 16 i 20 Nacionalnog konventa o EU biće održana u četvrtak, 9. aprila u 12h.

    Tom prilikom biće predstavljen uporedni prikaz mera koje su usvojile države članice EU, zemlje Zapadnog Balkana i Vlada Republike Srbije, nakon čega sledi diskusija o tome na koga su primarno usmerene, načinima implementacije i potencijalnim efektima.