Treći izveštaj o monitoringu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

  Foto: Forum za etničke odnose

  Datum: 28.02.2018
  Vreme: 12:00
  Mesto: Medija centar


  Forum za etničke odnose i Fondacija za otvoreno društvo u sredu, 28. februara 2018. godine, predstaviće javnosti Treći izveštaj o monitoringu Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.  Ključne delove izveštaja prezentovaće dr Dušan Janjić, Forum za etničke odnose i Tatjana Vehovec, Centar za nove medije “Liber”.

  Treći izveštaj ima za cilj da doprinese podizanje stepena i kvaliteta obaveštenosti javnosti o toku i rezultatima unutrašnjeg dijaloga, da omogući veću vidljivost rezultata unutrašnjeg dijaloga, te i da ove učini dostupnim i razumljivim široj javnosti, kao i da podstakne najširi krug aktera da se aktivno uključe u unutrašnji dijalog.

  Ovaj izveštaj rezultat je projekta Foruma za etničke odnose „Monitoring i izveštavanje o unutrašnjem dijalogu o Kosovu“, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

  Osnovni cilj monitoringa je sistematsko prikupljanje, analiziranje i tačno obaveštavanje javnosti o unutrašnjem dijalogu, iznetim mišljenjima u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji , kao i iznošenje mišljenja o unutrašnjem dijalogu i o ostvarivanju njegovih ciljeva. Ti ciljevi su: postizanje širokog konsenzusa i ostvarivanja interesa Srbije i srpske zajednice na Kosovu.

  Izveštaj pokriva period od 16. januara do 15. februara 2018.