Društvo Ekonomija i Biznis

Ekonomske reforme u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Potpisivanje Okvirnog sporazuma o o Platformi za praćenje sprovođenja primene ERP i ESRP; Foto: Evropski pokret u Srbiji

Organizacije civilnog društva, okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, pratiće primenu Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), na osnovu Okvirnog sporazuma koje su sklopile sa Vladom Republike Srbije. Takođe, Nacionalni konvent će jednom godišnje izveštavati javnost o praćenju sprovođenja ova dva bitna programa za proces evropskih integracija Srbije.

Ekonomske politike i ekonomske reforme predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i prožimaju veliki broj pregovaračkih poglavlja. Zbog toga postoji Program ekonomskih reformi koji nije u direktnoj vezi sa konkretnim pregovaračkim poglavljima, ali precizno određuje oblasti u kojima će se ekonomske reforme sprovesti u narednom periodu. Donosi se svake godine i sadrži projekcije za dve godine.

Aktuelni Program ekonomskih reformi za period 2017.-2019. usvojen je u martu 2017. godine, a dva meseca kasnije održan je konsultativni sastanak sa državama članicama EU u okviru Saveta za Ekonomska i finansijska pitanja. ERP sadrži 15 prioritetnih strukturnih reformi u devet oblasti i precizno određuje koje će ekonomske reforme biti sprovedene u narednom periodu i u kojim tačno oblastima.

Sastavni delovi aktuelnog dokumenta su fiskalni i srednjoročni makroekonomski okvir za 2017-2019. Značajan deo čine i prioritetne strukturne reforme, koje će se, prema aktuelnom ERP-u sprovoditi u sledećim oblastima: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, saobraćaja i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje i inovacije, spoljna trgovina i investicioni podsticaji, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva, promovisanje jednakih mogućnosti.

Planirano je da prvi nacrt novog ERP-a, koji će takođe sadržati projekciju za naredne dve godine (2018-2020.) i čiju će primenu pratiti organizacije Konventa, bude izrađen u decembru, posle čega će biti održane javne konsultacije.

Početkom septembra, četiri organizacije u ime Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji potpisale su sa Vladom Republike Srbije Okvirni sporazum o Platformi za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u kome se preciziraju aktivnosti saradnje.


Projekat Evropa za mene sprovodi Evropski pokret u Srbiji, a finasira Evropska unija. Stavovi izraženi u ovom tekstu ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. 

Povezani članci

Šansa da uhvatimo korak sa digitalnim svetom

EWB

Program ekonomsih reformi (ERP) odlična priprema za državu kandidata

EWB

Rumunija preuzima predsedavanje Savetu – kakvi su izgledi za proširenje Unije koja se bavi sobom?

EWB