fbpx
European Western Balkans
Društvo Ekonomija i Biznis

Ekonomske reforme u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Potpisivanje Okvirnog sporazuma o o Platformi za praćenje sprovođenja primene ERP i ESRP; Foto: Evropski pokret u Srbiji

Organizacije civilnog društva, okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, pratiće primenu Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), na osnovu Okvirnog sporazuma koje su sklopile sa Vladom Republike Srbije. Takođe, Nacionalni konvent će jednom godišnje izveštavati javnost o praćenju sprovođenja ova dva bitna programa za proces evropskih integracija Srbije.

Ekonomske politike i ekonomske reforme predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i prožimaju veliki broj pregovaračkih poglavlja. Zbog toga postoji Program ekonomskih reformi koji nije u direktnoj vezi sa konkretnim pregovaračkim poglavljima, ali precizno određuje oblasti u kojima će se ekonomske reforme sprovesti u narednom periodu. Donosi se svake godine i sadrži projekcije za dve godine.

Aktuelni Program ekonomskih reformi za period 2017.-2019. usvojen je u martu 2017. godine, a dva meseca kasnije održan je konsultativni sastanak sa državama članicama EU u okviru Saveta za Ekonomska i finansijska pitanja. ERP sadrži 15 prioritetnih strukturnih reformi u devet oblasti i precizno određuje koje će ekonomske reforme biti sprovedene u narednom periodu i u kojim tačno oblastima.

Sastavni delovi aktuelnog dokumenta su fiskalni i srednjoročni makroekonomski okvir za 2017-2019. Značajan deo čine i prioritetne strukturne reforme, koje će se, prema aktuelnom ERP-u sprovoditi u sledećim oblastima: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, saobraćaja i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje i inovacije, spoljna trgovina i investicioni podsticaji, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva, promovisanje jednakih mogućnosti.

Planirano je da prvi nacrt novog ERP-a, koji će takođe sadržati projekciju za naredne dve godine (2018-2020.) i čiju će primenu pratiti organizacije Konventa, bude izrađen u decembru, posle čega će biti održane javne konsultacije.

Početkom septembra, četiri organizacije u ime Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji potpisale su sa Vladom Republike Srbije Okvirni sporazum o Platformi za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u kome se preciziraju aktivnosti saradnje.


Projekat Evropa za mene sprovodi Evropski pokret u Srbiji, a finasira Evropska unija. Stavovi izraženi u ovom tekstu ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. 

Povezani članci

Dan Evrope u Beogradu, EPuS ocenjuje – bliži smo EU

EWB

Organizacije civilnog društva protiv odlaganja pregovora sa Albanijom i S. Makedonijom

EWB

Benedikt: Pomoć EU namenjena građanima, a ne eliti

EWB