fbpx
European Western Balkans
Pregovori

Elvira Kovač (SVM) nova predsednica Odbora za evropske integracije

Narodna skupština Republike Srbije; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD – Odbor za evropske integracije u okviru novog saziva Skupštine formiran je u ponedeljak, 26. oktobra, a za predsednicu Odbora je izabrana Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara.

Kovač je prethodno bila zamenica predsednika Odbora za evropske integracije, a trenutno je potpredsednica SVM-a, čiji je član od 2000. godine. Od sredine 2007. godine je narodna poslanica u Narodnoj skupštini i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. U više saziva parlamenta je članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta, kao i Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Kovač je na poziciji predsednice Odbora nasledila Nenada Čanka, poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), a neki od prethodnih predsednika/ca Odbora bili su Marinika Tepić (tadašnja poslanica LSV), Aleksandar Senić (tadašnji član Nove demokratske stranke), Nataša Vučković (Demokratska stranka), Milica Delević (DS), Laslo Varga (SVM), Miloš Jevtić (DS) i Oliver Dulić (DS).

Formiranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslov za nastavak međustranačkog dijaloga?

Iako je Odbor za evropske integracije formiran, Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i dalje čeka na formiranje, što je ujedno i preduslov za nastavak međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta.

Kako navodi Danas, Evropski parlament nastoji da nova runda dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje EP počne čim budu oformljena sva tela novog saziva Narodne skupštine, a predstavnici EP potpišu zvaničan sporazum sa novoizabranim predsednikom Skupštine Ivicom Dačićem o navedenim sastancima.

Glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkans naveo je za Danas da je glavni preduslov za formulisanje tema međustranačkog dijaloga taj da se u Skupštini Srbije formira novi saziv Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) EU i Srbije, „jer je to mehanizam saradnje Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije“.

POSP je zajedničko telo Evropske unije i države potpisnice Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koje se osniva se radi parlamentarnog nadzora nad primenom Sporazuma i političkog dijaloga na nivou Evropskog parlamenta i parlamenta države potpisnice. U Srbiji je stupanjem na snagu SSP-a 1. septembra 2013. godine formiran POSP sa ciljem razmatranja svih aspekata odnosa između Srbije i Evropske unije i svih važnih političkih i ekonomskih pitanja u procesu evropskih integracija Srbije, naročito u sprovođenju SSP-a.

POSP čine poslanici Narodne skupštine i poslanici Evropskog parlamenta, a prema Poslovniku usvojenom na prvom konstitutivnom sastanku 15. novembra 2013, sastaje se najmanje dva puta godišnje. Na kraju svakog sastanka i rasprave o pitanjima sa dnevnog reda, usvaja se Deklaracija i preporuke koje se upućuju Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, kao i institucijama Srbije i EU.

Poslanik Vladimir Orlić nalazio se na čelu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u ime Srbije od njegovog osnivanja, dok Evropski parlament predstavlja Tanja Fajon koja je na to mesto izabrana 2019. godine, nasledivši Eduarda Kukana.

Nadležnosti i istorijat Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije razmatra sve predloge zakona koje podnosi Vlada, a kojima se vrši usklađivanje nacionalnih propisa sa pravnim tekovinama EU. Njegove nadležnosti jesu da razmatra predloge zakona i drugih opštih akata sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima EU i Saveta Evrope, kao i da o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Pored toga Odbor razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine, predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama.

Odbor takođe razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja, država članica EU i država u regionu, kao i sa institucijama EU, Evropskim parlamentom (EP), Savetom EU i Evropskom komisijom.

Pre nego što je Srbija otvorila pristupne pregovore 2014. godine, Narodna skupština je usvojila Rezoluciju o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU, 2013. godine. Rezolucijom je naglašena neophodnost uključivanja skupštinskih odbora koji se bave pitanjima iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija u proces praćenja pregovora o pristupanju. Takođe je utvrđeno da će Odbor za evropske integracije imati centralnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti.

Osim toga, Odbor je dao podršku radu Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (NKEU) i u procesu pregovora sarađuje sa organizacijama civilnog društva koje su okupljene u NKEU, koji je uspostavljen kao telo za posebnu saradnju Narodne skupštine i civilnog društva u procesu pristupnih pregovora.

Odbor za evropske integracije ima 17 članova i 17 zamenika. Ustanovljen je izmenama Poslovnika Narodne skupštine od 30. maja 2003. godine, a njegova nadležnost je propisana u članu 64. Poslovnika Narodne skupštine.

Povezani članci

Međuvladina konferencija EU – Srbija mogla bi da se održi krajem juna

Tanjug

Miščević: Pre kraja godine očekujemo još tri poglavlja

EWB

U Smederevu o organskoj proizvodnji

EWB