fbpx
European Western Balkans
Društvo

EU je najveći donator Srbiji u obnovi od posledica poplava

Poplave u Obrenovcu; Foto: Tanjug / Tanja Valić

NIŠ – Više od 36.000 poljoprivrednika pogođenih poplavama i drugim elementarnim nepogodama dobilo je pomoć Evropske unije od maja 2014. do danas, saopšteno je danas iz nacionalnog službenika FAO za monitoring, evaluaciju i izveštavanje.

„Sa više od 170 miliona evra, Evropska unija je najveći donator Srbiji u obnovi od posledica poplava. Zajedničkim radom i velikim sredstvima, uspeli smo da vratimo život tamo gde su mnogi bili bez nade tokom poplava, tako je osim pomoći poljoprivrednicima, sagrađeno i obnovljeno više od 2.500 porodičnih kuća, pomoć je dobilo više od 1.170 privrednika, a obnovljene su brojne škole, bolnice i vrtići”, rekao je šef III sektora operacija u Delegaciji Evropske unije, Ričard Maša.

On je dodao da se sada radi i na pomaganju projekata prevencije poplava, kroz regulaciju i rekonstrukciju rečnih korita i osposobljavanje crpnih stanica, ali i kroz sanaciju klizišta i obnovu putne infrastrukture.

Kako je rečeno na konferenciji “Oporavak poljoprivredne proizvodnje i jačanja otpornosti na prirodne nepogode” u Nišu, povodom obeležavanja završetka projekta FAO za pomoć poljoprivrednicima poplavljenih područja, u Srbiji je vredna 9,5 miliona evra.

Pomoć u vidu paketa semenskog materijala, đubriva, stočne hrane, sadnica voća, plastenika i poljoprivrednih mašina došla je do najugroženijih domaćinstava sa više od 140.000 ljudi.

„Tokom 2014. godine suočili smo se sa katastrofalnim elementarnim nepogodama, a Evropska unija odmah je preko FAO-a uputila pomoć za najranjivija poljoprivrednička domaćinstva. Uz pomoć ovih pouzdanih partnera, uspeli smo da obnovimo proizvodnju“, rekao je državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Željko Radošević.

Više od 36.000 poljoprivrednih domaćinstava, ili oko 140.000 ljudi iz oko hiljadu zajednica, primilo je po jedan paket za oporavak poljoprivredne proizvodnje, a više od hiljadu poljoprivrednika je obučeno iz adaptacije poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene.

Uz donaciju EU od 9,5 miliona evra iz pretpristupnih fondova IPA 2012 i IPA 2014, od septembra 2014. do aprila 2017, preko FAO-a kontinuirano je isporučeno 2.915 tona semenskog materijala, 7.848 tona mineralnog đubriva i 3.152 tone stočne hrane, 2,4 miliona sadnica voća, 952 plastenik, 1.456 grla stoke, 1.190 košnica i 542 komada poljoprivrednih mašina (pumpi za navodnjavanje, motokultivatora, traktorskih priključaka i dr.).

Aktivnosti za pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu podržali su resorno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, poljoprivredne savetodavne i stručne službe, a ključni partner bile su lokalne samouprave – 41 opština i grad u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji.

Kako bi se učinili otpornijim na buduće prirodne nepogode, tokom projekta održane su 42 obuke iz adaptacije proizvodnje na klimatske promene za poljoprivrednike, na teme ratarstava, voćarstva, povrtarstva, stočarstva, upotrebe mehanizacije i upravljanja gazdinstva, koje su držali stručnjaci FAO i na kojima je bilo prisutno 1.022 poljoprivrednika.

„Srbija je odmah posle poplava uspostavila mehanizam za obnovu, tako da je pomoć stizala pravovremeno u sva područja u kojima je bilo potrebe. Kao pozitivna praksa, u podeli pomoći najugroženijima, primenjivano je i pravilo da žene imaju blagu prednost“, rekao je pomoćnik direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Zoran Dizdarević.

Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, finansira se kroz pretpristupne fondove IPA 2012 i 2014.

Ovi fondovi iskorišćeni su za gradnju novih kuća, rekonstrukciju javnih zgrada i infrastrukture, privatnih kuća i puteva i ekonomski i poljoprivredni oporavak u opštinama najugroženijim poplavama.

Sve aktivnosti sprovele su Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Danski savet za izbeglice (DRC), Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Austrijska razvojna agencija i Svetska banka.

Povezani članci

Konferencija “Move.Link.Engage” ove nedelje, u fokusu priče aktivnih građana i građanki

EWB

Održana tribina o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

EWB

Vladavina prava osnovni preduslov ekonomskog napretka

EWB