fbpx
European Western Balkans
Dijalog Beograda i Prištine

EU ministri za što brži nastavak dijaloga Beograda i Prištine

BRISEL – Ministri Evropske unije 18. juna u Luksemburgu razgovaraće o napretku zemlja u procesu proširenja.

Očekuje se da se Srbija ohrabri za dalje evrointegracione korake, ekonomske rereforme i saradnju u regionu.

Jačanje vladavine prava, primena osnovnih prava i nastavak dijaloga sa Prištinom biće deo ministraskih preporuka za Srbiju, saznaje Tanjug u Briselu.

U nacrtu zaključaka Saveta, u koji je Tanjug imao uvidi, EU ministri pozdravljaju ukupan napredak koji je Srbija ostvarila na svom putu pristupanja EU.

”Srbija je nastavila da radi na usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima (EU) u mnogim oblastima. Napredak u oblasti vladavine prava, osnovnih prava kao i noramlizacija ondosa Srbije sa Kosovom ostaju osnova i odrediće tempo pritupnih pregovora”, navodi se u nacrtu teksta.

Veliki deo ministrskih zaključaka o Srbiji odnosi se upravo na dijalog Beograda i Prištine.

”Savet naglašava da trenuti status kvo nije održiv. Neophodno je da se dijalog nastavi što pre”, navodi se u nacrtu zaključaka.

Od Beograda se očekuje da napravi dalje napore i doprinese uspostavljanju ”pogodnog okruženja za vođenje dijaloga” što, prema tekstu dokumenta, uključuje ”međunarodno i regionalno angažovanje” i ”uzdržavanje od poteza koji mogu biti protumačeni kao provokacija”.

Ministri EU naglašavaju da sveobuhvatni pravnoobavezujući sporazum mora da reši ”sva otvorena pitanja u skladu sa menđunarodnim pravom, EU standardima i da doprinese regionalnoj stabilnosti”.

”Zaključivanje takvog sporazuma, bez odlaganja, pod pokroviteljstvom Visokog prdstavnika, neophodno je da bi Srbija i Kosovo napredovali na EU putu”, navodi se u zaključcima EU ministara.

Savet izražava žaljenje što nije bilo napretka na prvom mestu u izradi statuta Zajednice srpskih opština, ali ni i u punoj primeni zajedničkog upravljanja prelazima, energetskom sporazumu, a konstatuje se da nije došlo ni do otvaranja za saobraćaj mosta u Kosovskoj Mitrovici. Ministri podsećaju da svi dogovori koji su postignuti tokom dijaloga moraju biti potpuno primenjeni uključujući sporazme o pravosuđu i telekomunikacijama.

U nacrtu mnistarskih zaključaka o Srbiji ocejnjuje se da EU integracije ostaju strateški cilj Srbije. Savet ohrabrujue srpske vlasti da se snažno posvete promovisanju evropskih vrednosti posebno u komunikaciji sa građanima.

Srbija se poziva da se fokusira na ubrzanje reforme u oblasti vladavine prava sa posebnim fokusom na nezavisnost i efikanost sudstva.

”Opipljivi rezultati očekuju se u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca”, stoji u tekstu nacrta zaključaka Saveta EU.

Savet izražava zabrinutost zbog nedostaka napretka u oblasti slobode izražavanja i poziva Srbiju da garantuje bezbednu klimu kako za slobododno izražavanje tako i za nezavisnost medija.

Srbija se kroz ministarske zaključke poziva i na puno poštovanje fundamentalnih prava, uklučujući prava najranjivijih grupa, kao i nacionalnih manjina.

U slučaju nacionalnih manjina to podrazumeva upotrebu manjinskih jezika u obrazivanju i medijima i operativnost saveta nacionalnih manjina, navode u Savetu.

Savet EU podseća i na važnost jačanja ”istinske međustranačke debate”, rada sa organizacijma civilnog društva i obezbeđivanje funkcionisanja nezavisnih tela i demokratskih institucija uključujući i parlament Srbije.

Srbija se kroz ministarske zaključke podseća i na važnost rešavanja slučajeva ratnih zločina pred domaćim sudovima i punu saradnju sa Tribunalom u Hagu.

Beograd je i ovom prilikom pohvaljen zbog nastavka svog angažovanja u mnogim regionalnim inicijativama i pozvan da nastavi dosadašnje napore na jačanju dobrosusedskih odnosa.

Kada su u pitanju ekonomski kriterijumi, Savet bi, prema tekstu nacrta zaključaka, trebalo da pozitivno oceni dalji napredak Srbije u oblasti ekonomskih reformi. Srbija se podstiče da kroz strukturne reforme nastavi jačanje konkurentnosti i dugoročnog i inkluzivnog ekonomskog rasta posebno u oblasti tržišta rada i energetskom sektoru.

Ministri EU pozvaju Srbiju da uskladi svoju trgovisnku i energetsku politiku sa EU standardima sa posebnim fokusom na tržište gasa.

I ove godne Savet EU ponavlja potrebu da Srbija tokom svog procesa pristupnja EU nastavi usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike, ali i vizne politike sa EU.

Istovremeno, nacrt zaključaka Saveta EU posebno pozdravlja aktivno učešeće Srbije u operacijama i misijama u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Rasprava ministra spoljnih i evropskih poslova zemlja članica EU o ”Paketu proširenja” koji uključuje šest partnera sa Zapadnog Balkana i Tursku redovan je proces koji sledi nakon objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku tih zemlja na putu evrointegracija.

Povezani članci

Tači: Status kvo više nije moguće održati

EWB

Integracija pravosuđa na Kosovu: Pravna nesigurnost i nedovoljan pristup pravdi

EWB

Vlade SAD, UK, Nemačke, Francuske i Italije pozvale na obnovu dijaloga Beograda i Prištine

EWB