EU na korak od ukidanja viza Ukrajincima

Evropski parlament; Foto: Evropska unija

BRISEL – Parlament EU danas je odobrio planove da se Ukrajincima, koji poseduju biometrijske pasoše, dozvoli ulazak u blok bez viza i odobri boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.

Tu odluku trebalo bi da potvrde i članice Unije, kako bi stupila na snagu u junu.

Odluka o ukidanje viza primenjivaće se u svim zemljama članicama EU, sem Velike Britanije i Irske, međutim ona neće dati pravo Ukrajincima da rade u EU.