EU poboljšava odbranu i pokreće odbrambeni fond

Zastave Evropske unije; Foto: Evropska unija

BRISEL – EU namerava da do 2025. godine poboljša svoje odbrambene sposobnosti, a u tom cillju Evropska komisija predložila je tri scenarija razvoja odbrambene politike EU i pokrenula Evropski odbrambeni fond.

Do 2020. godine Komisija će izdvojiti 590 miliona evra za ovaj fond.

”Predugo smo se oslanjali na vojnu snagu drugih. Vreme je da sami preuzmemo odgovornost za našu bezbednost. To dugujemo Evropljanima”, kaže predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

U Evropskoj komisiji navode da se 75 procenata građana EU zalaže za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku.

U skladu sa tim očekivanjima Komisija je predložila tri scenarija za postizanje veće bezbednost i jačanja odbrane Evrope.

Jedan pravac razvoja odnosio bi se na nastavak saradnje 27 država članica na pitanjima bezbednosti i odbrane i bio bi u velikoj meri zasnovan na dobrovoljnoj bazi.

Prema drugom scenariju EU 27 bi se kretala ka zajedničkoj bezbednosti i odbrani što bi podrazumelo veću finansijsku i operativnu solidarnost kao i jačanje vojnih sposobnosti i reagovanja u kriznim situacijama.

Treći scenario je produbljivanje saradnje i integracija u okvirima zajednike odbrane i bezbednosti pri čemu bi došlo od određenog nivoa integracija odbrambenih snage članica EU. U Evropskoj komisiji kažu da ovi scenariji nisu međusobno isključivi, ali da oslikavaju ”različite nivoe abicija” koje će odrediti same zemlje članice.

”Gledajući ka budućnosti, zemlje članice su te koje sada moraju da odluče o putu i brzini kojom će ići kada je u pitanju zaštita građana Evrope”, navodi se u saopšetnju Evropske komisije.

Evropska komisija istovremeno je pokrenula i Evropski odbrambeni fond kako bi pomogla zemljam članicama da efikasnije koriste novac namenjen za odbranu, ali i da poboljša njihovu međusobnu saradnju u ovoj oblasti.

Do 2020. godine Komisija će izdvojiti 590 miliona evra za ovaj fond. Predlog Komisije je da se od 2020. godine za ovaj fond godišnje izdvaja 1,5 miljardi evra. Zajedno sa doprinosima zemalja članica razvojnim projektima ovaj fond bi mogao da od 2020. godine godišnje skupi 5, 5 milijardi evra za investicije namenjene odrambenim istraživanjima i razvoju odbrmbenih sposobnosti EU.