Evropska komisija konstatovala izazove u medijima

Evropska komisija; Foto: Evropska unija

BEOGRAD – Evropska komisija konstatovala je, u nezvaničnom dokumentu o primeni Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, da u oblasti slobode izražavanja i medija Srbija nastavlja da se suočava sa izazovima u pogledu uspostavljanja povoljnog okruženja za pluralistički medijski pejzaž.

Medijsko zakonodavstvo je potrebno primeniti u potpunosti. Transparentno vlasništvo i finansiranje privatnih medija, državno finansiranje medijskih kuća i sufinansiranje medijskog sadržaja mora se efektivno pratiti, uključujući na lokalnom nivou i primenjivati u skladu sa postojećim zakonodavstvom, dodaje se u izveštaju.

Potrebno je osigurati da elektronski mediji ispune svoje programske obaveze i to zahteva jačanje nezavisnosti, kapaciteta i mandata regulatora. Za zabrinutost su izveštaji o napadima i zastrašivanju novinara.

Jačanje samoregulacije, unapređenje profesionalnig standarda i primena Kodeksa novinara ostaje od suštinske važnosti. To će zahtevati efektivnu podršku vlasti, regulatornih tema i novinarskih udruženja.

Analiza Strategije za razvoj sistema javnog informisanja, koja je istekla, je predstavljena radnoj grupi sa zadatkom da pripremi novu medijsku strategiju. Strategija i prateći akcioni plan, koji se pripremaju pod okriljem i odgovornošću Ministarstva kulture i informisanja i dalje se odlažu.

Javna rasprava je u toku, ali su predstavnici radne grupe su oslabljeni napuštanjem dva predstavnika nezavisnih medijskih asocijacija, navodi se u izveštaju koji je objavljen novembra 2017. godine. Registar medijskih usluga koji se obezbeđuju preko interneta, veb kastinga, lajv prenosa, omogućen je zahvaljujući Regulatornom telu za elektronske medije (REM).

Raspisani su pozivi za sufinansiranje sadržaja od javnog interesa. Predvidljivost i transparentnost procedura dodeljivanja novca za projekte moraju biti ojačani. Kancelarija republičkog javnog tužilaštva i asocijacije nezavisnih novinara su održali sastanke i razmenili informacije o primeni sporazuma o saradnji i merama kojima će biti povećan nivo bezbednosti novinara. Komisija za istraživanja ubistva novinara nastavlja svoj rad, ali napredak je veoma spor, dodaje se u saopštenju. Policija i tužilaštvo nastavljaju sa istragama pretnji novinarima na internetu, ali vrlo malo slučajeva je bilo u potpunosti procesuirano i predato pravosudnim vlastima.

Obezbeđivanje politike nulte tolerancije kada je reč o pretnjama i napadima na novinare zahteva mobilizaciju u sprovođenju zakona i političkih aktora koji treba da budu predvodnici. Bilo je tvrdnji brojnih činilaca da se poreska policija koristi neproporcijalno kako bi se sprovodio ekonomski pritisak na medijske kuće, dodaje se u izveštaju.

Regulatorno telo za elektronske medije mora da obezbedi punu primenu zakona, kako bi se obezbedio jedna pristup u medijima svih kandidata tokom izbornih kampanja. Udruženja novinara i civilno društvo treba da sarađuju blisko kako bi obezbedili podršku regulatornim relima i poštovanje profesionalnog etičkog kodeksa, navodi se u izveštaju i primeni akcionog plana za poglavlje 23