Evropska komisija objavila nacrt sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva

Zastava UK; Foto: Evropski parlament

BRISEL – Evropska komisija je danas objavila nacrt sporazuma o povlačenju između Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Nacrt sporazuma daje pravni okvir zajedničkom izveštaju pregovarača Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva o napretku ostvarenom u prvoj fazi pregovora, koji je usvojen 8. decembra 2017, kao i predlog teksta koji se odnosi na otvorena pitanja koja se u tom izveštaju pominju, ali nisu detaljno obrađena.

Predlog obuhvata i tekst o prelaznom periodu na osnovu dopunskih pregovaračkih smernica koje je Savet usvojio 29. januara 2018. U skladu sa Komisijinom politikom transparentnosti, nacrt sporazuma je objavljen na internetu.

Komisija je ovaj nacrt predstavila sada kako bi imala vremena za konsultacije za državama članicama i Evropskim parlamentom, a zatim i kako bi imala vremena za pregovore sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Sveobuhvatni sporazum o povlačenju na osnovu Člana 50 će sklopiti Savet, Evropski parlament i Ujedinjeno Kraljevstvo u skladu sa svojim ustavnim odredbama.