Komisija je u februaru 2020. godine predložila revidiranu metodologiju za proširenje EU koja je u martu odobrena od strane EU lidera. Na istom sastanku Saveta u martu, usled izbijanja COVID-19 zaraze, odlučeno je o otvaranju pregovora o pristupanju s Albanijom i Severnom Makedonijom, čime je broj zemalja koje pregovaraju o pristupanju povećao na četiri.

“Krajem aprila objavljen je paket pomoći vredan 3,3 milijarde evra za pomoć regionu u otklanjanju posledica COVID-19, zajedno sa ogromnim ekonomskim i investicionim paketom za Zapadni Balkan koji će uslediti na jesen. Takođe se očekuje da će Instrument za pretpristupnu pomoć III biti uvećan, što ukazuje da će ekonomski i socijalni razvoj regiona biti u fokusu EU, država članica i međunarodnih finansijskih institucija koje će uložiti napore da pomognu regionu u premošćivanju jaza u razvoju  i podsticanju daljih reformi”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u Zagrebačkoj deklaraciji sa ovogodišnjeg Samita, Zapadni Balkan dobio više nego što se očekivalo – čvrstu obavezu EU da se više (politički i ekonomski) angažuje u regionu pod mnogo čvršćim uslovima i sa većim benefitima i da je ovu obavezu još jednom je potvrdila Nemačka koja je 1. jula preuzela svoje šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom i dala uverljivu programsku perspektivu pridruživanja EU zemljama Zapadnog Balkana.

Debata ima za cilj da ispita moguće posledice pandemije COVID-19 na evropske integracije i regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu, kao i da predvidi budućnost regiona nakon ove globalne krize.

Na debati će govoriti: Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimir Međak, potpredsednik Evropskoj pokreta u Srbiji, Tanja Mišćević, zamenica generalne sekretarke Regionalnog saveta za saradnju, Zvezdana Kovač, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Dušan Reljić, šef briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost (SWP) u Berlinu i Maks Brendle, direktor kancelarije Fodacije Fridrih Ebert u Beogradu.