fbpx
European Western Balkans
Društvo

Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak protiv Srbije zbog izostanka podrške najugroženijima

STRAZBUR – Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak protiv Srbije zbog izostanka podrške najugroženijima u borbi protiv COVID-19, tačnije postupak za izricanje privremene mere Republici Srbiji zbog opasnosti od povrede prava na život i zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima koji žive u neformalnom naselju Čukarička šuma u Beogradu, saopštila je Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11.

Oni navode da u ovom naselju stanuje 70 romskih porodica koje su od 1999. godine kada su izbegle sa Kosova prepuštene same sebi, bez ikakvih uslova za život – bez vode, struje i organizovanog odnošenja smeća, okružene šumom.

“U uslovima pandemije koronavirusa, kada se na sve građane apeluje da pojačanom higijenom utiču na usporavanje širenja zaraze i zaštite sebe i svoje porodice, nekoliko stotina ljudi koji ovde žive nemaju nikakvu mogućnost za to”, navodi se u saopštenju.

Oni ističu da su nakon više pokušaja da animiraju Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere za zaštitu najugroženijih i kada nije ostalo drugih načina za skretanje pažnje na probleme ovih ljudi, podnelli zahtev za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije.

“Evropski sud je postupio po ovom zahtevu odmah i pokrenuo postupak protiv Srbije, čime je jasno potvrđeno da stanje u ovom naselju i izostanak reakcije nadležnih, prestavljaju ozbiljan i realan rizik da dođe do nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima iz ovog naselja i do povrede njihovog prava na život”, navodi se u saopštenju.

Inicijativa A11 je 17. marta uputila Apel Vladi Republike Srbije za hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih, a 20. marta, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i pojedinim stručnjacima u oblasti socijalnih prava pripremila predlog mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv koronavirusa i prosledila ga Vladi Srbije.

Iz Inicijative A11 ističu da na ovaj predlog mera do danas Vlada Republike Srbije nije odgovorila.

“U uslovima vanrednog stanja Evropski sud za ljudska prava je, praktično, jedina instanca kojoj građani Srbije mogu da se obrate radi zaštite svojih prava. Pokretanje postupka za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava podsetnik je Vladi Republike Srbije da ne može više zanemarivati desetine hiljada najugroženijih, posebno pogođenih pandemijom”, ističu iz Inicijative A11 i dodaju da očekuju da Vlada Republike Srbije ne čeka pokretanje novih postupaka povodom stanja u drugim naseljima, već da hitno preduzme korake radi zaštite Roma i Romkinja koji žive u neformalnim naseljima.

Povezani članci

“Normalizacija odnosa nema alternativu”

EWB

Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: Od primaoca do davaoca razvojne pomoći

EWB

Srbija 2018. predsedava Stalnom komisijom EUROCONTROL-a

EWB