fbpx
European Western Balkans
Intervjui Izdvojeno

[EWB Intervju] Kuoči: NATO treba da bude konsultovan oko promene mandata Kosovskih bezbednosnih snaga

General-major Salvatore Kuoči; Foto: NATO-KFOR

Intervju sa general majorom Salvatoreom Kuočijem, komandantom KFOR-a. Kuoči je postavljen za 22. komandanta KFOR-a u novembru 2017.

European Western Balkans: Kako vidite ulogu Kfora na Kosovu? Šta je po vama najvažniji doprinos KFOR-a stabilnosti i bezbednosti Kosova?

Salvatore Kuoči: NATO KFOR, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ima misiju da garantuje sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve građane na Kosovu.

KFOR nastavlja da podržava razvoj mirnog i stabilnog Kosova, i sprovodi svoju misiju kako bi osigurao bolju budućnost svih građana na Kosovu bez obzira na njihovu etničku ili versku pripadnost. Nepristrasnost i trajna posvećenost KFOR-a su najbitniji doprinosi sadašnjoj stabilnosti na Kosovu.

EWB: Kako biste ocenili saradnju između KFOR-a i Vlade Srbije? Obe strane često hvale ovo partnerstvo ali je nedavno bilo turbulencija, posebno tokom posete predsednika Tačija jezeru Gazivode.

SK: KFOR održava odnose sa Vojskom Srbije. Ova saradnja i zajedničke aktivnosti sa Vojskom Srbije odlično funkcionišu na svakom nivou odgovornosti, počevši od komandanta KFOR-a pa sve do jedinica.

Komandant KFOR-a se periodično sastaje sa načelnicima generalštaba država koje se graniče sa KFOR-ovom zonom odgovornosti kako bi intenzivirao dijalog i povećao uzajamno vojno razumevanje, a ovo takođe važi za Srbiju. Poslednji sastanak sa generalom Milanom Mojsilovićem je održan 1. novembra.

Slični sastanci se takođe često odvijaju na nižim nivoima, a KFOR i Vojska Srbije redovno sprovode združene patrole duž administrativne linije.

EWB: Da li je istina da KFOR treba da izda dozvolu Kosovskim bezbednosnim snagama ili policiji da bi mogle da uđu na sever Kosova, ili to nije u nadležnosti KFOR-a?

SK: Policija Kosova već funkcioniše na celoj teritoriji Kosova, uključujući severne opštine, tako da nema potrebe da se izdaje ovlašćenje. Što se tiče Kosovskih bezbednosnih snaga, postoji sporazum na osnovu kog moraju da dobiju dozvolu KFOR-a da bi mogli da pošalju jedinice na severni deo Kosova.

EWB: Kako biste ocenili bezbednosnu situaciju na severu Kosova? Da li je ona složenija nakon Tačijeve posete jezeru Gazivode i Vučićeve posete Severnoj Mitrovici, koje su dovele do nekoliko incidenata?

SK: Situacija na severu Kosova je mirna i pod kontrolom. KFOR sve vreme prati situaciju i trenutno ne postoje znaci bilo kakvog povećanja tenzija. Bezbednosna situacija se nije promenila nakon ove dve posete, i tokom oba događaja nije bilo incidenata.

Tokom posete gospodina Tačija, 29. septembra, na početku je bilo nekih tenzija i konfuzije zbog izveštavanja pojedinih medija, ali na kraju je bilo jasno da nije došlo do incidenata, invazije, napada ili hapšenja.

Takođe, tokom drugog dana posete predsednika Srbije Vučića, 8 i 9. septembra, javile su se početne tenzije zbog blokade puta ka selu Banje, ali Kosovska policija je postupila na ispravan način u ovoj situaciji, a KFOR ju je nadgledao i bio spreman da interveniše ukoliko bi se ukazala potreba. Iako predsednik nije mogao da poseti Banje, njegova bezbednost nije bila ugrožena ni u jednom trenutku i bio je u stanju da održi govor po programu. Najvažnija stvar je da, bez obzira na proteste i barikade, nije bilo nasilja, niko nije povređen i situacija je konstantno bila pod kontrolom.

EWB: Kako komentarišete potencijalnu transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova? Šta bi ovo značilo za ulogu KFOR-a na Kosovu?

SK: Stav NATO-a je jasan: NATO podržava razvoj Kosovskih bezbednosnih snaga u okviru njihovog postojećeg mandata. Kosovske bezbednosne snage su profesionalna organizacija i izvor regionalne stabilnosti. Ukoliko njihov mandat bude proširen, Severnoatlantski savet će morati da preispita nivo angažmana NATO-a na Kosovu. Bitno je da sve zajednice na Kosovu i NATO saveznici budu konsultovani kada su u pitanju bilo kakve inicijative vezane za mandat Kosovskih bezbednosnih snaga. NATO ostaje posvećen bezbednosti i stabilnosti Kosova.

EWB: Da li u budućnosti očekujete smanjenje broja vojnika u sastavu KFOR-a?

SK: Posvećenost NATO-a Kosovu traje mnogo godina i NATO trenutno nema nameru da menja ili smanjuje misiju KFOR-a na Kosovu, kao što ni Alijansa nema planove za stalno prisustvo na Kosovu.

KFOR je uspešna priča za NATO – najduža operacija sa oko 4.000 pripadnika na terenu koji dolaze iz 28 država članica i partnerskih država. Rad KFOR-a je uvek zavisio od okolnosti, što znači da bilo koja izmena brojnog stanja i misije zavisi od promene uslova na terenu i o tome odlučuje Severnoatlantski savet.

Povezani članci

Miščević: Srbija je učinila sve da bi došlo do nastavka dijaloga

Emina Muminović

Rinkevičs: Zemlje kandidati da usklade spoljnu politiku sa EU

EWB

Izveštaj EK o vladavini prava: Potreban dalji rad na produbljivanju reformi

EWB