Fon Kramon Taubadel: Srbija bi trebalo da stremi ka klimatskoj neutralnosti do 2050.

Viola fon Kramon Taubadel; Foto: Evropska unija

BEOGRAD – Srbija bi trebalo da se drži ciljeva Evropske unije o klimatskoj neutralnosti i prelasku na obnovljive izvore energije do 2050. godine, izjavila je poslanica Zelenih u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon Taubadel, koja je ove nedelje u Beogradu učestvovala na osmom sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije.

Fon Kramon Taubadel dodala je da EU mora da se uveri da Srbija poštuje svoje ekološke i klimatske obaveze i krene dug put ka potpunom prelasku na obnovljive izvore energije.

“Oni moraju da budu deo našeg Evropskog zelenog dogovora, a Srbija bi takođe trebalo da stremi ciljevima klimatske neutralnosti do 2050. godine. Naš zadatak je da osiguramo da se njihova tranzicija zasniva i na socijalnoj pravdi”, rekla je Fon Kramon Taubadel.

Prema njenom mišljenju, EU treba da proširi svoj Fond pravedne tranzicije i da u njega uključi Srbiju kako bi bila sigurna da niko ne zaostaje u energetskoj tranziciji.

“Svesni smo poteškoća u prelasku sa uglja u kratkom vremenu, ali budući da nam klimatske promene ne daju druge mogućnosti, sada moramo ulagati u taj cilj. Kasnija faza prelaska biće još skuplja za stanovništvo, za životnu sredinu kao i za srpsku privredu”, zaključila je poslanica u Evropskom parlamentu.

Fon Kramon Taubadel boravila je u trodnevnoj poseti Srbiji gde je učestvovala na konferenciji o energetskoj tranziciji u Srbiji i na više sastanaka sa nevladinim organizacijama i političarima.

Iako je Srbija deo Ugovora o energetskoj zajednici i trebalo bi da primenjuje niz propisa Evropske unije, između ostalog Direktivu o velikim ložištima, Srbija (kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana) još uvek nije u potpunosti ispunila ove kriterijume, zbog čega je Energetska zajednica nedavno pokrenula postupak protiv Srbije.

Direktor Fondacije Hajnrih Bel Simon Ilze naveo je tokom sastanka Parlamentarnog foruma za energetsku politiku da je energetska tranzicija u pravcu dekarbonizacije i upotrebe obnovljivih izvora energije nadstranačka i interdisciplinarna i ukazao na značajnu ulogu parlamenta za donošenje zakona koji podstiču upotrebu obnovljivih izvora energije.