fbpx
European Western Balkans
Politika

Fridom haus: Zloupotreba moći i nedostatak zaštite marginalizovanih grupa najveći problemi u Srbiji od početka pandemije

Foto: covid19.rs

VAŠINGTON – Zloupotreba moći i odsustvo zaštite marginalizovanih grupa dva su najveća problema u Srbiji, kada je u pitanju stanje demokratije od početka pandemije koronavirusa, navodi se u izveštaju Fridom hausa (FH) o uticaju COVID-19 na globalnu demokratiju i slobodu.

Sudeći po rezultatima istraživanja FH,  27% ispitanika navodi zloupotrebu moći od strane predstavnika izvršne vlasti kao jednu od tri najveća problema koja su se javila od početka epidemije koronavirusa širom sveta.

“Predstavnici vlada koriste pandemiju kao izgovor da sebi dozvole više vlasti, više od onoga što im je zaista potrebno kako bi zaštitili zdravlje građana. Oni tada zloupoterbljavaju ova ovlašćenja kako bi se mešali u sferu pravosuđa, nametnuli nova ograničenja političkim protivnicima i podrili zakonodavne funkcije”, navodi se u izveštaju Fridom hausa.

Srbija se u ovom izveštaju spominje se u kategoriji država u kojima se sprovodi kažnjavanje opozicionih aktera ili ograničenje rada pravosuđa.

“U Srbiji, sudstvo je postalo marioneta izvršne vlasti, suđenja se održavaju putem video poziva, bez prisustva branilaca osuđenih”, navodi Fridom haus.

Kao što se u izveštaju ističe, zloupotreba moći tokom pandemije koronavirusa imala je nesrazmeran uticaj na zajednice koje su već prethodno bile marginalizovane, te da su političari često predstavljali pripadnike marginalizovanih grupa kao glavne krivce za širenje virusa.

“U Srbiji se anti-migrantska atmosfera pojačala, jer su migranti često označeni kao potencijalni nosioci virusa”, naglašava ovaj izveštaj.

Od početka globalne pandemije, stanje u vezi sa demokratijom i ljudskim pravima se pogoršalo u čak 80 zemalja, uključujući i Srbiju, gde su zloupotreba moći i odustvo zaštite marginalizovanih grupa najveći problemi, navodi se u izveštaju Fridom Hausa.

Pandemija koronavirusa rezultirala je krizom demokratije širom sveta. Od početka globalne pandemije, stanje u vezi sa demokratijom i ljudskim pravima se pogoršalo čak u 80 zemalja, neki su od zaključaka novog istraživanja Fridom Hausa (Freedom House) u vezi sa uticajem pandemije COVID-19 na demokratiju i ljudska prava.

Izveštaj je podeljen po tematskim oblastima, a neke od njih su zloupotreba moći, marginalizovane zajednice, transparentnost i antikorupcija, sloboda medija i izbori, i sumira zaključke istraživanja koje je sproveo Fridom Haus fokusirajući se na period od januara do avgusta 2020.godine.

Rezultati istraživanja se zasnivaju na podacima koji su dobijeni anketama koje su uradili 398 novinara, radnika u civilnom sektoru, aktivista i drugih eksperata, kao i na mišljenju analitičara iz Fridom Hausa o 192 države sveta.

 

Povezani članci

Danijelson: Važna borbe protiv kriminala i korupcije na Kosovu

EWB

“Pregovaračka poglavlja ne služe za ubacivanje bilateralnih zahteva”

EWB

Evropska komisija potvrdila ukidanje restrikcija na izvoz medicinske opreme iz EU na ZB

EWB